Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Pożytek publiczny

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 1/2023 na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) działające na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na realizację zadań publicznych przez ww. podmioty.

ZARZĄDZENIE NR 256/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na realizację zadań publicznych w 2023 r. [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 252/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 238/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Busko-Zdrój udzielanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 238/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 5/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. [ pdf ].

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o rozpoczęciu w dniu 19 października 2022r. konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

1) Tytuł projektu

Projekt w sprawie: Roczny Program Współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

2) Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 19 października 2020r. - 9 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 221/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. [ pdf ].

Ogłoszenie
w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego w trybie
art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.),
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pt. „II Jesień Organowa Busko-Zdrój-Skalbmierz-Miechów”.

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości treść oferty zadania publicznego złożonej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „II Jesień Organowa Busko-Zdrój-Skalbmierz-Miechów”, złożonej przez Buskie Stowarzyszenie Kulturalne, ul. Solankowa 6, 28-100 Busko-Zdrój. Zgodnie z treścią art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty zgodnie z formularzem.

Ogłoszenie
w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego w trybie
art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.),
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pt. „Organizacja wydarzenia kulturalnego w ramach plebiscytu Buskowianin Roku”.

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości treść oferty zadania publicznego złożonej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja wydarzenia kulturalnego w ramach plebiscytu Buskowianin Roku”, złożonej przez Buskie Stowarzyszenie Kulturalne, ul. Solankowa 6, 28-100 Busko-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 2 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 4/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 80/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 3/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. [ pdf ].