Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Pożytek publiczny

ZARZĄDZENIE NR 79/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 4/2024 na realizację zadań publicznych w 2024 r. [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 72/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 4/2024 na realizację zadań publicznych w 2024 r. [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 64/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2024 na realizację zadań publicznych w 2024 r. [ pdf ].

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 4/2024 na realizację zadań publicznych w 2024r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 571.) działające na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2024 na realizację zadań publicznych przez ww. podmioty.

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r. poz.571),
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja wydarzenia kulturalnego w ramach plebiscytu Buskowianin Roku 2023”.

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości treść oferty zadania publicznego złożonej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja wydarzenia kulturalnego w ramach plebiscytu Buskowianin Roku 2023”, złożonej przez Buskie Stowarzyszenie Kulturalne, ul. Solankowa 6, 28-100 Busko-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na realizację zadań publicznych [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 3/2024 na realizację zadań publicznych w 2024 r. [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 14/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na realizację zadań publicznych w 2024 r. [ pdf ].

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 3/2024 na realizację zadań publicznych w 2024r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 571.) działające na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na realizację zadań publicznych przez ww. podmioty.

ZARZĄDZENIE NR 6/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na realizację priorytetowych zadań publicznych [ pdf ].