Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Pożytek publiczny

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 3/2023 na realizację zadań publicznych [ pdf ].

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 3/2023 na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) działające na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2023 na realizację zadań publicznych przez ww. podmioty.

Termin zgłaszania kandydatur: od dnia 3 marca 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na realizację zadań pożytku publicznego [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 1/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r. [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 267/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursie ofert nr 1/2023 na realizację zadań pożytku publicznego [ pdf ].

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 2/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) działające na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r. przez ww. podmioty.

ZARZĄDZENIE NR 262/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 07 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r. [ pdf ].

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 1/2023 na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) działające na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na realizację zadań publicznych przez ww. podmioty.

ZARZĄDZENIE NR 256/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na realizację zadań publicznych w 2023 r. [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 252/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 238/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Busko-Zdrój udzielanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" [ pdf ].