Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Pożytek publiczny

Ogłoszenie
w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego w trybie
art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.),
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pt. „Organizacja wydarzenia kulturalnego w ramach plebiscytu Buskowianin Roku”.

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości treść oferty zadania publicznego złożonej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja wydarzenia kulturalnego w ramach plebiscytu Buskowianin Roku”, złożonej przez Buskie Stowarzyszenie Kulturalne, ul. Solankowa 6, 28-100 Busko-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 2 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 4/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 80/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 3/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 73/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2022 r. [ pdf ].

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. ogłoszonym w zarządzeniu nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2022r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022r. przez ww. podmioty.

ZARZĄDZENIE NR 67/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. [ pdf ].

Harmonogram konkursu ofert na realizację zadań publicznych [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 65/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29 marca 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2022r. [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2022 r. [ pdf ].

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. ogłoszonym w zarządzeniu nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju z dnia 21.03.2022r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022r. przez ww. podmioty.

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram realizacji [ pdf ].
Wzór oferty [ docx ].
Wzór sprawozdania [ docx ].
Księga znaku Busko-Zdrój [ pdf ].