Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Pożytek publiczny

ZARZĄDZENIE NR 23/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 stycznia 2022 r.

zmieniające Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na realizację zadań pożytku publicznego [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 18/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na realizację zadań pożytku publicznego [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 252/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego [ pdf ].

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022r. przez ww. podmioty.

ZARZĄDZENIE NR 239/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram konkursu [ pdf ].
Wzór oferty [ docx ].
Wzór sprawozdania [ docx ].
Księga znaku Busko-Zdrój [ pdf ].

Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Busko-Zdrój udzielanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXXIX/475/2021
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 10 listopada 2021 r.

Wyniki konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Przedmiotem konsultacji był projekt Rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Konsultacje odbyły się w terminie od 18 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r.

Uwagi i propozycje dot. projektu programu można było składać zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o rozpoczęciu w dniu 18 października 2021 r. konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 1. Tytuł projektu
  Roczny program współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 18 październik 2021 r. - 8 listopada 2021 r.
 3. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi, w tym adresem poczty elektronicznej
  Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Spraw Uzdrowiskowych
  Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
  ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
  tel. 41 370-52-07
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok [ pdf ].