Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.24.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2022.10.03
 • termin składania ofert: 2022.10.18 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.10.18 o godz. 11:00

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.22.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 • data ogłoszenia: 2022.09.21
 • termin składania ofert: 2022.10.06 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.10.06 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-10-06 10:07)

Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-10-06).

Busko-Zdrój, 20 września 2022 r.

Znak: GNWR.6843.23.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartości prawa własności nieruchomości komunalnych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy Busko-Zdrój.

Przedmiot usługi obejmuje:

Wykonanie 6 operatów szacunkowych określających wzrost wartości prawa własności nieruchomości komunalnych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy Busko-Zdrój, tj:

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.21.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2022.09.09
 • termin składania ofert: 2022.09.26 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.09.26 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-09-26 09:34)

Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-09-26).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / o odrzuceniu oferty pdf (2022-10-03).

Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach zaprasza do złożenia oferty na usługę przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, tel. 41 378 79 50

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków w formie cateringu dla dzieci w wieku 5-15 lat do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach od 01.09.2022r. do 23.06.2023r. według kalendarza roku szkolnego z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie jednego ciepłego posiłku dziennie dla dzieci w wieku 5-15 lat, w ilości nie większej niż 40 dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach. Posiłki powinny być wydawane naprzemiennie w jednym dniu zupa, w następnym drugie danie.
 3. Posiłki będą dostarczane i wydawane o godzinie 10.35, do jadalni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach, przygotowywane przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku w roku szkolnym 2022/2023 z wyłączeniem świąt.

Busko-Zdrój, dnia 30.08.2022r.

Znak: RSID.7021.66.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego”.

Busko–Zdrój, dnia 25.08.2022 r. Busko - Zdrój

Znak: GNWR.6810.42.3.2022

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Dobrowoda, obręb 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 19/7 na działki nr 19/A i 19/B, 19/19 na działki 19/C i 19/D, 19/20 na działki 19/E i 19/D, 19/25 na działki 19/G, 19/H i 19/I, 19/11 na działki 19/J, 19/K i 19/L, 19/5 na działki 19/M, 19/N i 19/O ze stabilizacją punktów granicznych projektowanej granicy działek wydzielanych pod przyszłą drogę: 19/B, 19/D, 19/F, 19/I, 19/L, 19/O, 19/N, 19/J, 19/G i aktualizacją użytków.

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf ] (2022-09-06).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.20.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie odcinka rowu krytego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2022.08.23
 • termin składania ofert: 2022.09.07 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.09.07 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-09-07 09:21)

Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-09-07).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ] (2022-10-05).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.19.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa budynku Strażnicy OSP w miejscowości Widuchowa
 • data ogłoszenia: 2022.08.19
 • termin składania ofert: 2022.09.05 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.09.05 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-09-05 09:40)

Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-09-05).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu ofertypdf ] (2022-09-14)

Busko-Zdrój dnia 16.08.2022r.

Znak: RSID.7013.14.1.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamówienie o wartości do 130 000 zł netto

Gmina Busko–Zdrój pełniąca funkcję „Lidera” w ramach Porozumienia z dnia 30.03.2022r o współdziałaniu samorządów w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi projektowe:

Zadanie nr 1:

1.1 Opracowanie graficzne przebiegu szlaku rowerowego SPA VELO przewidzianego do uruchomienia w ramach zadania Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO w ramach projektu OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska,