Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.47.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój – etap II
 • data ogłoszenia: 2018.07.19
 • termin składania ofert: 2018.08.07 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Busko-Zdrój 2018-07-18

Znak:GKNŚR.6843.28.2018 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Busko-Zdrój.

Przedmiot usługi obejmuje: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości prawa własności nieruchomości komunalnych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.46.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (dawniej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju)” w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
 • data ogłoszenia: 2018.07.16
 • termin składania ofert: 2018.07.31 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.44.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap II
 • data ogłoszenia: 2018.07.10
 • termin składania ofert: 2018.07.25 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Busko-Zdrój dnia 04.07.2018 r.

Znak: RSID.7051.33.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zakup z dostawą oraz montażem wiat przystankowych do miejscowości Las Winiarski w ramach realizacji funduszu sołeckiego w gminie Busko-Zdrój”.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - szczegółowy opis [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.43.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
 • data ogłoszenia: 2018.07.04
 • termin składania ofert: 2018.07.17 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.07.20)

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.42.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2018/2019.
 • data ogłoszenia: 2018.07.03
 • termin składania ofert: 2018.07.12 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 2 lipca 2018 r.

Znak:OPIS.042.6.4.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdój zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia pracowni tworzonej na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii - zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych/elementów wyposażenia [ pdf ].
Załącznik nr 2 - Formularz oferty cenowej [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - Umowa [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.41.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap alei Topolowej w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”"
 • data ogłoszenia: 2018.06.29
 • termin składania ofert: 2018.07.17 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.40.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój – etap II
 • data ogłoszenia: 2018.06.27
 • termin składania ofert: 2018.07.12 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ]. 

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.07.13)