Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.46.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie gminy Busko-Zdrój na potrzeby oświetlenia ulicznego, obiektów będących własnością Gminy oraz jednostek organizacyjnych i spółki gminy Busko-Zdrój.
 • data ogłoszenia: 2019.09.16
 • termin składania ofert: 2019.10.22 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Oferty składane w formie elektronicznej.

Busko – Zdrój, dn. 06.09.2019r.

Znak: RSID.7013.9.15.1.2017.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r., z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla Projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - umowa RPSW.07.04.00-26-0014/16-00.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 - Księga Identyfikacji Wizualnej [ pdf ].

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie rozpatrywał kryterium: "cena" w wadze 100%.

Informacja dla oferentów nr 1 [ pdf ] (2019.09.10).

Informacja dla oferentów nr 2 [ pdf ] (2019.09.11).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.44.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa świetlicy w miejscowości Kołaczkowice
 • data ogłoszenia: 2019.09.06
 • termin składania ofert: 2019.09.23 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na
opracowanie dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019- 2039”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [pdf]

Załącznik nr 1 - Przykładowa struktura oraz elementy Strategii rozwoju elektromobilności [pdf]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy [pdf] [doc]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pdf] [doc
Załącznik nr 4 - Wzór umowy [pdf]

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.45.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap IV: Remont ul. Kazimierza Wielkiego w Busku Zdroju Nr 314115T od km 0+000 do km 0+693
 • data ogłoszenia: 05.09.2019
 • termin składania ofert: 20.09.2019 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)


 

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.43.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap III
 • data ogłoszenia: 02.09.2019
 • termin składania ofert: 17.09.2019 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)


 

Busko-Zdrój dnia 27.08.2019 r.

Znak: RSID.7051.44.1.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Przedmiot zamówienia: „Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia na działce nr ewid. 579 w miejscowości Olganów w ramach realizacji funduszu sołeckiego

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - przedmiar robót [ pdf ] [ ods ].
Załącznik nr 4 - mapa [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.42.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wyposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1
 • data ogłoszenia: 2019.08.28
 • termin składania ofert: 2019.09.09 godz. 10:00, 2019.09.11 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ]. 

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.41.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych Gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2019.08.14
 • termin składania ofert: 2019.08.29 godz. 12:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.40.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Budowa ul. Dygasińskiego w Busku-Zdroju – II linia zabudowy” Zadanie realizowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
 • data ogłoszenia: 2019.08.08
 • termin składania ofert: 2019.08.27 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].