Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój, dnia 23.05.2019r.

Znak: RSID.7013.2.3.1.2013.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej uruchomienia instalacji solarnej wykonanej w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku Krytej Pływalni przy ul.Grotta w Busku-Zdroju”.

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie polegać będzie na uruchomieniu instalacji solarnej wykonanej w 2014r. na potrzeby Pływalni Miejskiej, Samorządowego Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju, w tym:

 • usunięcie z istniejącej instalacji solarnej czynnika grzewczego - roztworu glikolu
  Powyższe polegać powinno na usunięciu i oczyszczeniu instalacji celem wypełnienia roztworem glikolu (nowym) o parametrach nie gorszych niż przewidziano w dokumentacji powykonawczej instalacji solarnej.
 • zdiagnozowanie i usuniecie wszystkich nieszczelności instalacji,
  Powyższe obejmować powinno przeprowadzenie analizy określającej powód rozszczelnienia instalacji oraz zlokalizowanie wszelkich nieszczelności. Usunięcie nieszczelności - poprzez usunięcie wad instalacji. Jeśli do usunięcia wad instalacji wymagana jest wymiana wadliwego elementu - element ten należy wymienić na nowy wolny od wad. Przeprowadzenie prób szczelności instalacji zgodnie z wymogami norm.
 • zalanie wodą i sprawdzenie stanu technicznego pozostałych elementów hydraulicznych,
  Obejmuje: zalanie wodą instalacji uszczelnionej i sprawdzenie poprawności funkcjonowania pozostałych elementów instalacji solarnej.
 • przeprowadzenie rozruchu instalacji solarnej,
  Powyższe polegać powinno na przeprowadzeniu pełnego rozruchu instalacji solarnej poprzez poddanie jej eksploatacji przez min. 48 godzin, w tym min. 1 dzień słoneczny.

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.22.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2019/2020
 • data ogłoszenia: 2019.05.22
 • termin składania ofert: 2019.05.31 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.21.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap I” w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
 • data ogłoszenia: 2019.05.21
 • termin składania ofert: 2019.05.29 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.20.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: „Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju” w ramach projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2019.05.15
 • termin składania ofert: 2019.05.24 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój dnia 14.05.2019r

ROZEZNANIE CENOWE
Zamówienie do 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie rozeznania cenowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej średnicy 315mm w celu poprawy odwodnienia drogi wewnętrznej na os. Orła Białego w Busku-Zdroju.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie cenowe [ pdf ].

Przedmiar robót [ pdf ] [ xls ].
Opis zamówienia [ pdf ].

Busko – Zdrój, dn. 14.05.2019r.

Znak: RSID.7013.3.4.5.2018.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r., zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - umowa RPSW.03.03.00-26-0050/16-00.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Umowa [ pdf ].
Księga Identyfikacji Wizualnej [ pdf ].

Informacja dla oferentów nr 1 [ pdf (2019-05-15).
Informacja dla oferentów nr 2 [ pdf (2019-05-16).
Informacja dla oferentów nr 3 [ pdf (2019-05-17).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój dnia 09.05.2019r.

Znak: RSID.7021.4.2019.KD

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamówienie o wartości poniżej 30.000 Euro

Gmina Busko–Zdrój w trybie rozeznania cenowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi eksploatacyjnej podczyszczalni wód deszczowych oraz wylotów kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. Usługa dotyczy czyszczenia, dokonywania przeglądów okresowych oraz wywozu i utylizacji odpadów z obiektów, które są w chwili obecnej na etapie eksploatacji.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Umowa [ pdf ].
Zestawienie OWD i wylotow KD [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.19.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju” (branża sanitarna i elektryczna)”.
 • data ogłoszenia: 2019.04.17
 • termin składania ofert: 2019.04.25 godz. 12:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.18.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego” - Etap I w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
 • data ogłoszenia: 2019.04.12
 • termin składania ofert: 2019.04.29 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.17.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa świetlicy w miejscowości Kołaczkowice
 • data ogłoszenia: 2019.04.11
 • termin składania ofert: 2019.04.29 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2019.05.06)

Zamknij