Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.31.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Parkowej oraz ul. Waryńskiego w Busku - Zdroju - powtórzenie
 • data ogłoszenia: 2021.12.01
 • termin składania ofert: 2021.12.16 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.12.16 godz. 11:00

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. – WERSJA NR 6 (aktualizacja 15.11.2021 r.) [ pdf ].

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 [ pdf ].

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.29.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Zakup i dostawa toalety kontenerowej przy ul. 1 Maja w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2021.11.12
 • termin składania ofert: 2021.11.23 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.23 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-23 09:13).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-23).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.28.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa linii napowietrzno/kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój (w m. Siesławice) - powtórzenie
 • data ogłoszenia: 2021.11.09
 • termin składania ofert: 2021.11.24 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.24 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-24 09:27).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-24).

Busko – Zdrój, dn. 09.11.2021r.

Znak: RSID.7013.19.26.1.2018.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko – Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowania audytów energetycznych ex-post po montażu 312 instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój.”

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-18)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-11-22).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.27.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja Galerii Sztuki „ZIELONA”
 • data ogłoszenia: 2021.11.08
 • termin składania ofert: 2021.11.25 godz. 09:00 2021.12.01 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: W formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.25 godz. 11:00 2021.12.01 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-12-01 09:20).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-12-01)

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.26.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby Urzędu Miasta w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2021.11.05
 • termin składania ofert: 2021.11.17 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.17 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-17 09:26).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-17).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.24.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój - etap II
 • data ogłoszenia: 2021.10.29
 • termin składania ofert: 2021.11.15 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: W formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.15 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-15 09:39).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-15).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-11-25).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.25.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Parkowej oraz ul. Waryńskiego w Busku - Zdroju
 • data ogłoszenia: 2021.10.29
 • termin składania ofert: 2021.11.16 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: W formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.16 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-16 09:24).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-16).

Informacja o unieważnieniu postępowania [ pdf ] (2021-11-23).

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. – WERSJA NR 5 (aktualizacja 29.10.2021 R.) [ pdf ].

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 [ pdf ].