Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój dnia 20.01.2020 r.

Znak: RSID.7051.3.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na

Przedmiot zamówienia: „Ogrodzenie działki gminnej nr ewid. 214 w miejscowości Baranów w ramach realizacji funduszu sołeckiego”

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - opis elementów ogrodzenia [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - mapa [ pdf ].
Załącznik nr 6 - przedmiar [ pdf ] [ ods ].

Busko-Zdrój, dnia 20.01.2020 r.

RSID.7051.4.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na

Przedmiot zamówienia: „Zakup wraz z dostawą mebli ogrodowo-cateringowych dla miejscowości Siesławice w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój”

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - tabela cen jednostkowych [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Busko-Zdrój, dnia 17.01.2020 r.

RSID.7051.2.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na

„Zakup wraz z dostawą namiotów handlowo – wystawowych dla Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie I - Kameduły
Namiot handlowo - wystawowy
- wymiary 4 m x 4 m o konstrukcji krzyżowej rozciąganej,
- aluminiowy lub alumix stelaż,
- wodoszczelny i odporny na działanie promieniowania UV,
- boki zapinane na zamek błyskawiczny lub rzepy w ilości 3 sztuki ściśle dopasowane do konstrukcji,
- pokrowiec (torba poręczna i trwała),
- koloru zielonego

Busko-Zdrój, dn. 14.01.2020r.

Znak: RSID.7011.7.1.2019.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r., zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla Projektu pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku - Zdroju" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Projekt RPSW.07.04.00-26-0033/18.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 - księga identyfikacji wizualnej 2014-2020 [ pdf ].
Załącznik nr 5 - karta wizualizcji RPOWŚ 2014-2020 [ pdf ].

Busko Zdrój , 08.01.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gmina Busko – Zdrój
Adres Zamawiającego: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój
NIP: 655 187 96 46
REGON: 291009716
Tel: tel.: (41) 370-52-00, Faks: (41) 370-52-90,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: http://bip.umig.busko.pl.
Godziny urzędowania (pracy):
- poniedziałek 8:00 – 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu miasta Busko-Zdrój oraz 47 sołectw: Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Galów, Gadawa, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowy Folwark, Nowa Wieś, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Słabkowice, Służów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec i Żerniki Górne. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy w przypadkach dobrowolnego przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010), zapisami w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. Obsługa obejmuje dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w przypadku ich braku do punktów gromadzenia odpadów na nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej oraz ciągłej dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na tereny nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych do wszystkich odbiorców wskazanych przez Zamawiającego.

Busko-Zdrój, dnia 6 grudnia 2019 r.

Znak: OA.271.20.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PROWADZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ GMINY BUSKO-ZDRÓJ

w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi prawnej komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Busku- Zdroju w zakresie prawa zamówień publicznych na warunkach umowy zawartej z kancelarią prawniczą w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy pdf ] [ pdf ] (2019.12.19).
Załącznik nr 2 - oświadczenie pdf ] [ pdf ] (2019.12.19).
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2019.12.19).

Busko-Zdrój, dnia 6 grudnia 2019 r.

Znak: OA.271.19.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na prowadzenie obsługi prawnej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].

Busko-Zdrój, dn. 06.12.2019 r.

Znak:OA.271.21.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dobudowy windy zewnętrznej do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju"

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].
Decyzja [ pdf ].

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2019.12.16).
Załącznik graficzny [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko Zdrój 03.12.2019 r.

Sygnatura akt: RSID.271.61.2019.ZP

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Gmina Busko – Zdrój
Adres Zamawiającego: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój
NIP: 655 187 96 46
REGON: 291009716
Tel: tel.: (41) 370-52-00, Faks: (41) 370-52-90,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: http://bip.umig.busko.pl.
Godziny urzędowania (pracy):
- poniedziałek 8:00 – 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu miasta Busko-Zdrój oraz 47 sołectw: Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Galów, Gadawa, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowy Folwark, Nowa Wieś, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Słabkowice, Służów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec i Żerniki Górne.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy w przypadkach dobrowolnego przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010), zapisami w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. Obsługa obejmuje dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w przypadku ich braku do punktów gromadzenia odpadów na nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej oraz ciągłej dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na tereny nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych do wszystkich odbiorców wskazanych przez Zamawiającego.

Informacje o przetargu

  • numer postępowania: RSID.271.60.2019.ZP
  • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż technologii fontanny posadzkowej
  • data ogłoszenia: 2019.11.22
  • termin składania ofert: 2019.12.09 godz. 10:00
  • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].