Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.35.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zaplecze biurowo-techniczne dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2019.07.19
 • termin składania ofert: 2019.07.30 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.34.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych Gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2019.07.18
 • termin składania ofert: 2019.07.30 godz. 12:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Busko-Zdrój dnia 16.07.2019r.

Znak: RSID.7223.41.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 i art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) oraz z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - umowa [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.31.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2019/2020
 • data ogłoszenia: 2019.07.12
 • termin składania ofert: 2019.07.23 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.33.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku-Zdroju oraz Przebudowa ul. L. Waryńskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie miejsc postojowych”.
 • data ogłoszenia: 2019.07.11
 • termin składania ofert: 2019.07.22 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.32.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont ul. Bohaterów Warszawy (mur oporowy) Nr 314146T w Busku-Zdroju w km. od 0+604 do 0+724 a w tym „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju mur oporowy”
 • data ogłoszenia: 2019.07.09
 • termin składania ofert: 2019.07.25 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Busko-Zdrój dnia 05.07.2019r.

Znak: RSID.7013.9.8.2017.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 grudnia 2016r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie instalacji mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach sal lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju”- (na parterze i I piętrze) w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój”.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - projekt [ zip ].
Załącznik nr 2A - przedmiar [ zip ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 4 - umowa [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2019.07.12)

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.30.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wyposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju w ramach projektu "Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju"
 • data ogłoszenia: 2019.07.04
 • termin składania ofert: 2019.07.15 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 03.07.2019 r.

Znak: RSID.7051.35.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Wykonanie doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego

Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia przedstawia załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 4 - umowa [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - tabela cen jednostkowych [ pdf ] [ odt ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.29.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju wraz z termoizolacją stropu
 • data ogłoszenia: 2019.06.25
 • termin składania ofert: 2019.07.10 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Zamknij