Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Interpelacje i zapytania radnych

Znak: OA-2.0003.1.2.2021

Interpelacja Justyny Nurek i Radosława Cieplińskiego

w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna) 

Odpowiedź na zapytanie [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.1.2021

Interpelacja Justyny Nurek

w sprawie wprowadzenia dodatkowych form wypożyczeń książek przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Busku-Zdroju.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna) 

Odpowiedź na zapytanie [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.1.2020

Interpelacja Radosława Cieplińskiego

w sprawie działań podjętych przez Gminę Busko-Zdrój w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem Covid-19

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna) 

Odpowiedź na zapytanie [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.34.2019

Zapytanie Jana Ozgowicza

Zapytanie w sprawie przekazania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Ogrodowej w Busku-Zdroju”.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na zapytanie [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.33.2019

Interpelacja Jerzego Służalskiego

w sprawie rozpoczęcia przebudowy i rozbudowy skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego wraz z infrastrukturą techniczną.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na zapytanie [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.32.2019

Interpelacja Bogdana Błaszczyka

w sprawie uruchomienia lokalnych połączeń autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna) 

Odpowiedź na zapytanie [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.31.2019

Zapytanie Radosława Cieplińskiego

w sprawie Ośrodka Zdrowia w Szczaworyżu

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna) 

Odpowiedź na zapytanie [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.30.2019

Zapytanie Jana Ozgowicza

w sprawie opracowania dokumentacji budowy oświetlenia w ulicy Wesołej

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna) 

Odpowiedź na zapytanie [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.29.2019

Zapytanie Jana Ozgowicza

Podania zakresu pracz rzeczowych oraz wielkości środków finansowych jakie zostały zaplanowane na 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego np. „Zabudowa rowu w obrębie ul.Gaik w Busku-Zdroju”.

Dokument źródłowy do pobraniapdf ].

(pisownia oryginalna) 

Odpowiedź na zapytanie [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.28.2019

Interpelacja Jerzego Służalskiego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku - Zdroju jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Busku - Zdroju obręb 11 Nr 176/3, 180/5 i 261/1 (os. Piłsudskiego) wykorzystywanych jako miejsca parkingowe. Z części tych nieruchomości korzystają przewoźnicy dowożący opał do kotłowni KZC „Ponidzie" (korzystają z wagi położonej na terenie KZC, działka nr 260), powodując niszczenie istniejącego parkingu. Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podział tych nieruchomości w uzgodnieniu z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej i rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego na części działek. Wnioskuję również o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego części działki 261/3 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej. Część tej działki stanowi dojazd do kotłowni od strony południowej i jest przedłużeniem drogi gminnej (dz. nr 261/6).

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].