Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdania roczne

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2023 r. [ pdf ].

Sprawozdania finansowe za 2023 rok - zbiorczo

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2023 r. [ pdf ].

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. [ pdf ].

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. - zbiorczo [ pdf ].

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. [ pdf ].

Informacja dodatkowa [ pdf ].

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. [ pdf ].

Informacja dodatkowa - zbiorczo [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. - zbiorczo [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. - zbiorczo [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r. [ pdf ].

 

OBWIESZCZENIE NR FB.3035.7.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2023 rok [ pdf ].

Uchwała nr 8/2024
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 kwietnia 2024 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2023 rok [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.3035.3.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2023 rok [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.3121.1.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2022 r. [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.3035.7.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2022 rok [ pdf ].

Sprawozdania finansowe za 2022 rok - zbiorczo

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego [ pdf ].
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego [ pdf ].
Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej [ pdf ].
Informacja dodatkowa [ pdf ].
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [ pdf ].
Zestawienie zmian funduszu jednostki [ pdf ].

Sprawozdania finansowe za 2022 rok

Bilans jednostki budżetowej [ pdf ].
Informacja dodatkowa [ pdf ] [ korekta ].
Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej [ pdf ] [ korekta ].
Rachunek zysków i strat jednostki [ pdf ].
Zestawienie zmian funduszu jednostki [ pdf ] 

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2021 r. [ pdf ].

Sprawozdania finansowe za 2021 rok - zbiorczo

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego [ pdf ].
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego [ pdf ].
Informacja dodatkowa [ pdf ].
Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej [ pdf ].
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [ pdf ].
Zestawienie zmian funduszu jednostki [ pdf ].

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Bilans jednostki budżetowej [ pdf ].
Informacja dodatkowa [ pdf ].
Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej [ pdf ].
Rachunek zysków i strat jednostki [ pdf ].
Zestawienie zmian funduszu jednostki [ pdf ] [ korekta ].

Znak: FB. 3035.5.2022

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO – ZDRÓJ
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2021 rok [ pdf ].

Znak: FB. 3035.8.2020

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO – ZDRÓJ
z dnia 24 maja 2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2020 rok [ pdf ].

Sprawozdania finansowe za 2020 rok - zbiorczo

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego [ pdf ].
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego [ pdf ].
Informacja dodatkowa [ pdf ] [ korekta ].
Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej [ pdf ] [ korekta ].
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) [ pdf ].
Zestawienie zmian funduszu jednostki [ pdf ].

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Bilans jednostki budżetowej [ pdf ].
Informacja dodatkowa [ pdf ].
Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej [ pdf ].
Rachunek zysków i strat jednostki [ pdf ].
Zestawienie zmian funduszu jednostki [ pdf ].

Sprawozdanie finansowe SPZPOZ 2020 [ pdf ].

Uchwała Nr 50/2021
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 13.04.2021 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko- Zdrój za 2020 rok [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.3035.2.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2020 rok [ pdf ].

Znak: FB.3121.2.2021

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO – ZDRÓJ
z dnia 19 marca 2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2019r. [ pdf ].

Sprawozdania finansowe SPZPOZ (t.j. Bilans, rachunek zysku i strat, zestawienia zmian w funduszu) [ pdf ].

FB.3035.6.2019

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 11 maja 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2019 rok [ pdf ].

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. [ pdf ].

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. – zbiorczo [ pdf ].

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. [ pdf ].

Informacja dodatkowa – zbiorczo [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. – zbiorczo [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. – zbiorczo [ pdf ].

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. – jednostkowy urzędu [ pdf ] [ korekta ].

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. – urzędu [ pdf ] [ korekta ].

Informacja dodatkowa – jednostkowa urzędu [ pdf ] [ korekta ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. – jednostkowy urzędu [ pdf ] [ korekta ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. – jednostkowe urzędu [ pdf ] [ korekta ].

Uchwała Nr 49/2020
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 16.04.2020 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2019 rok. [ pdf ].

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2019 rok [ pdf ].

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 6 marca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2019 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2019 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2019 [ pdf ].

Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy IV kwartał roku 2019 [ pdf ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku [ pdf ] [ korekta ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - sprawozdanie zbiorcze na koniec IV kwartału 2019 roku [ pdf ].

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 [ pdf ].

Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2019r. [ pdf ].

Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2019 roku [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji - sprawozdanie zbiorcze na koniec IV kwartału 2019 roku [ pdf ].

SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. [ pdf ].

Znak: FB. 3035.7.2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2018 rok [ pdf ].

Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].

Informacja dodatkowa [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. [ pdf ].

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. [ pdf ].

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. [ pdf ].

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. [ pdf ].

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. [ pdf ].

Informacja dodatkowa – zbiorczo [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. [ pdf ].

Uchwała Nr 57/I/2019
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2018 rok [ pdf ].

Znak: FB.3121.1.2019

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Znak:FB.3035.5.2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2018 rok [ pdf ] [ korekta ].

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2017r. [ pdf ].

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2017r. [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2017r. [ pdf ].

Uchwała Nr 47/I/2018
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2017 rok [ pdf ].

Znak:FB.3035.5.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2017 rok  [ pdf ].

Znak:FB.3035.1.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2017 rok [ pdf ].

Znak: FB.3121.1.2018

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku [ pdf ] [ korekta ].

Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 [ pdf ].

Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2017r. [ pdf ].

Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2017 roku [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku [ pdf ] [ korekta ].

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].

Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017 [ pdf ].

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2017 [ pdf ].

RB-50 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2017 [ pdf ].

RB-50 - sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2017 [ pdf ].

RB-50 sprawozdanie o wydatkach zw iązanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2017 pdf ].

Znak: FB 3034.8.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 23 stycznia 2017 roku

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za IV kwartały 2017 roku [ pdf ].

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gmina Busko-Zdrój sporządzony na dzień 31-12-2016 [ pdf ].

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2016r. [ pdf ].

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2016r. [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2016r. [ pdf ].

Uchwała Nr 34/I/2017
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2017r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 rok [ pdf ].

Znak:FB.3035.5.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 rok  [ pdf ].

Znak:FB.3035.1.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 rok [ pdf ].

Znak:FB.3121.2.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku [ pdf ].

Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2016 roku [ pdf ].

Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2016r. [ pdf ].

Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 [ pdf ].

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 [ pdf ] [ korekta 1 ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ] [ korekta 3 ].

Rb-34s - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 4 kwartału roku 2016 [ pdf ] [ korekta 1 ].

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ].

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ] [ korekta 3 ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za IV kwartały 2016 roku [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2015 rok  [ pdf ].

Uchwala Nr 38/I/2016 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29.04.2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko Zdrój za 2015 rok [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2015 rok  [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2015 rok  [ pdf ].

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za IV kwartały 2015 roku [ pdf ].

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2015r. [ pdf ].

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2015r. [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2015r. [ pdf ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku [ pdf ].

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2015 roku [ pdf ].

Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2015r. [ pdf ].

Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 [ pdf ] [ korekta 1 ].

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ] [ korekta 3 ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ].

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ] [ korekta 3 ].

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ] [ korekta 3 ].

Rb-34s - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2015 do końca 4 kwartału roku 2015 [ pdf ].

Uchwala Nr 35/I/2015 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Busko Zdrój za 2014 rok [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2014 rok [pdf]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2014 rok  [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 04 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w zakresie pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ  z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za IV kwartały 2014 roku [ pdf ].

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUSKO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2014r. [ pdf ].

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014r. [ pdf ].

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2014r. [ pdf ].

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2014r. [ pdf ].

Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ] [ korekta 3 ].

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ].

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku [ pdf ].

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku [ pdf ] [ korekta 1 ] [ korekta 2 ].

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2014 roku [ pdf ].

Rb-34s - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca 4 kwartału roku 2014 [ pdf ].

Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 [ pdf ].

Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2014r. [ pdf ].