Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne BOSIR

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 1.01.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów, ciagnika rolniczego i sprzętu ogrodniczego Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

16.01.2014 - Informacja o wynikach postępowania [pdf]

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 02.12.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne patrole wokół i na terenie niżej wymienionych obiektów oraz obsługi systemu sygnalizacji napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy".

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ].
Wzory umów
Załącznik 2.1 [ pdf ].
Załącznik 2.2 [ pdf ].
Załącznik 2.3 [ pdf ].
Załącznik 2.4 [ pdf ].
Załącznik 2.5 [ pdf ].
Załącznik 2.6 [ pdf ].
Załącznik 2.7 [ pdf ].

05.01.2015 - Informacja o wyborze oferty [pdf]

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 1.12.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typ „FURGON"

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ] [ odt ].
Wzory umów [ pdf ] [ odt ].

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania [ pdf ]  z dnia (2014-12-16).
Odpowiedzi na pytania [ pdf ]  z dnia (2014-12-16).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zbiorniku Retencyjno – Rekreacyjnym w Radzanowie".

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ] [ doc ].
Wzory umów [ pdf ].

 

30.06.2014 - Informacja o wyniku postępowania [pdf]

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r., w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą:

„Remont kanalizacji sanitarnej w budynku modułowym szatni z sanitariatami, zlokalizowanym na terenie zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Radzanowie".

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Książka przedmiarów [ pdf ].
Formularz oferty [ doc ].
Wzory umów [ pdf ].

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro (Zarządzenie nr 67/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 07.10.2008r. z póź. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ] [ doc ].
Wzory umów [ pdf ].

Odpowiedzi na pytania [ pdf ] (2014-03-12).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro (zarządzenie nr 67/2007 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 07.10.2008r. z poź. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą:

„Remont zjeżdżalni wodnej rurowej - Ǿ 1000mm x 67mb, na krytej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy przy Buskim Ośrodku Sportu i Rekreacji".

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ] [ doc ].
Wzory umów [ pdf ].

 

24.03.2014 - Informacja o wyniku postępowania [pdf]

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro (Zarządzenie nr 67/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 07.10.2008r. z póź. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa środków czystościowych oraz produktów gotowych związanych z utrzymaniem czystości dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ] [ doc ].
Wzory umów [ pdf ].

Odpowiedzi na pytania [ pdf ] (2014-02-27).
Odpowiedzi na pytania [ pdf ] (2014-02-26).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą:
„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków do uzdatniania wody basenowej dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju”

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty [pdf] (opis szczegółowy)
Formularz ofertowy [pdf]
Wzór umowy [pdf]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

OGŁOSZENIE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro (zarządzenie nr 67/2007 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 07.10.2008r. z poź. zm.), w trybie zapytanie o cenę, na zadanie pod nazwą: „Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne patrole wokół i na terenie niżej wymienionych obiektów oraz obsługi systemu sygnalizacji napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy”.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf].
Wzory umów [ pdf ].

31.01.2014 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf]