Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro (Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:
Remont agregatu chłodniczego „DACHE-SEMiR/143-LT-P” nr seryjny SW 13011, moc chłodnicza 143kW, nr sprężarek 3G000041 i 3G000043 - firmy „COL”, zamontowanego na lodowisku sezonowym w zespole boisk wielofunkcyjnych „ORLIK 2012” w Busku-Zdroju ul. Partyzantów.

Zapytanie ofertowe: [pdf]
Formularz oferty: [pdf]
Wzór umowy: [pdf]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].