Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne BSCK

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: BSCK-213/12/08
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie terenów zielonych przy BSCK w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2008-08-12
 • termin składania ofert: 2008-09-02 do godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok.60


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu
 • numer postępowania: BSCK-213/13/08
 • rodzaj postępowania: Przetarg pisemny nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: przetarg pisemny nieograniczony na wynajem : Lokalu kawiarni o powierzchni użytkowej 149,45 m2 położonego w budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury - Domu Kultury w Busku-Zdroju na działce komunalnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 192/12 z przeznaczeniem pod działalność usługowo - handlową.
 • data ogłoszenia: 2008-07-29
 • termin składania ofert: 2008-09-03 do godz. 15:30
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok.60

Informacje o przetargu
 • numer postępowania: BSCK-213/9/08
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu kinotechnicznego: sprzętu projekcyjnego, nagłaśniającego i zespołu ekranowego w sali kina „ZDRÓJ" w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 22.
 • data ogłoszenia: 2008-06-02
 • termin składania ofert: 2008-06-16 do godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok.25


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania:  BSCK – 213/5/06
 • rodzaj postępowania:  Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:
   - wykonanie instalacji gazowej ze zbiornikiem gazu V – 2700 DM3, przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym V – 4,0 M3 oraz instalacji wod – kan i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Kostkach Dużych,
  - wykonanie instalacji gazowej ze zbiornikiem gazu V – 2700 DM3 oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Chotelku,
  - wykonanie instalacji gazowej ze zbiornikiem gazu V – 2700 DM3 , przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym V – 4,0 M3 oraz instalacji wod – kan i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Janinie.
 • data ogłoszenia:   2006-09-29
 • termin składania ofert:  2006-10-09 r. o godz.10:00
 • miejsce składania ofert:  W siedzibie zamawiającego pok.1.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY [ pdf ]

2004-09-20   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : BSCK – 213 / 3 / 04
 Przedmiot zamówienia
 zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc siedzących 15.

2005-06-21   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : BSCK – 213/5 /05
 Przedmiot zamówienia
 roboty remontowo – budowlane budynku świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach i Biniątkach. KOD CPV : 45453000 - 7

2004-06-24   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : BSCK – 213 / 2/ 04
 Przedmiot zamówienia
 roboty remontowo – budowlane w świetlicach wiejskich i w Bibliotece Publicznej w Busku Zdroju.

2003-10-14 Przetarg nieograniczony
 Przedmiot zamówienia:
wykonanie ocieplenia i elewacji budynku świetlicy w Nowym Folwarku.

2003-05-05  Przetarg nieograniczony   
 Przedmiot zamówienia:
prace remontowe

2003-04-07Przetarg nieograniczony
 Przedmiot zamówienia:
wykonanie projektu budowlanego wykonawczego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury