Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju w roku 2015.

Oferta winna być sporządzona na załączonym druku, a cena ofertowa wyliczona zgodnie z zapotrzebowaniem na dostawę w/w artykułów. Ofertę należy złożyć w terminie do 12.01.2015 r., godz. 15.00, w siedzibie BSCK pok. nr 304.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi 13.01.2015r. o godzinie 12.00.

Załączniki:
- zaproszenie [pdf]
- formularz ofertowy [pdf]
- formularz ofertowy [pdf]
- zapotrzebowanie na artykuły eksploatacyjne [pdf]