Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22 28-100 Busko-Zdrój, ogłasza postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o nazwie „Zakup i montaż kompletnej aparatury nagłaśniającej do sali widowiskowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury

Zamawiający: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22 28-100 Busko-Zdrój

Finansowanie: Środki własne i dofinasowanie na realizacje zadania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu priorytetowego Infrastruktura Domów Kultury 2022.

Nr BZP: 2022/BZP 00265911/01

Termin składania ofert: 28.07.2022 godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.07.2022 godzina 12:00

Informacja o zmianie treści SWZ [ pdf ] (2022-07-29).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2022-07-29).

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/

Link do postępowania na stronie miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ded158e3-f5d8-45f9-9d4a-6a695b5990a9

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu pdf ] [ pdf ] (2022.07.29).
SWZ pdf ] [ pdf ] (2022.07.29).
Załącznik 1 pdf ] [ pdf ] (2022.07.29).
Załącznik 2 [ pdf ].
Załącznik 3 [ pdf ].
Załącznik 4 [ pdf ].
Załącznik 5 [ pdf ].
Załącznik 6 [ pdf ].
Załącznik 7 [ pdf ].
Załącznik 8 [ pdf ].
Załącznik 9 [ pdf ].
Załącznik 10 [ pdf ].

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla Wykonawców nr 1 pdf ] (2022-07-29).