Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 06.06.2024 r.

AD.26.2.94.2024

OGŁOSZENIE

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości – powierzchnia Domu Zdrojowego.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości położonej w Busku-Zdroju obr. 13 w kompleksie #Tężnia Busko, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 91/3.

Warunki dzierżawy:

  1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat.
  2. Wydzierżawiający umożliwi dostęp do punktu poboru energii i wody przesuwając koszty zakupu energii elektrycznej i wody na Dzierżawcę.
  3. Umowę na wywóz śmieci i ubezpieczenie Dzierżawca zawiera indywidualnie i pokrywa koszty wynikające z tego tytułu.
  4. W przypadku, gdy Dzierżawca celem dostosowania wydzierżawionej nieruchomości do prowadzenia działalności poniesie nakłady na przedmiot dzierżawy, po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, nie będzie mu przysługiwało roszczenie o zwrot tych nakładów ani utraconych korzyści.
  5. Po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu umowy, Dzierżawca będzie zobowiązany pozostawić powierzchnię w stanie zgodnym z zasadami prawidłowej gospodarki.
  6. Ustalony czynsz płatny będzie z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
  7. Wywoławcza wartość netto czynszu dzierżawnego części nieruchomości wynosi: 2300,00 zł + 23 % VAT w stosunku miesięcznym.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie [ pdf ].