Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
LP NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA UWAGI
1. Zmiana systemu grzewczego w świetlicach wiejskich w Skotnikach Małych i Pęczelicach polegająca na wymianie pieców węglowych na kotły opalane gazem płynnym – propan oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach świetlic. 30.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
2. Uspokojenie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ulicy Boh. Westerplatte z ulicą Armii Krajowej w Busku-Zdroju, polegające na budowie skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią 31.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
3. Budowa chodnika wraz z poszerzeniem drogi nr 889/2 w Owczarach, ul. Świerkowa 31.08.2018r. Sołtys i Rada Sołecka Owczar Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
4. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach 31.08.2018r. OSP w Mikułowicach Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział OA.
5. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Ruczynowie 31.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
6. Remont przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Wełczu i utwardzenie placu przy tej świetlicy 31.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział GKNŚR.
7. Doposażenie obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Galów, Kameduły, Zwierzyniec, Szaniec 31.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział GKNŚR.
8. Zagospodarowanie terenu przy społecznej szkole podstawowej w Słabkowicach 31.08.2018r. Stowarzyszenie dla szkoły Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
9. Remont ogrodzenie zewnętrznego na terenie ogródków działkowych „Niezapominajka” w Busku-Zdroju 31.08.2018r. PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Niezapominajka” Wniosek nie spełnia wymagań formalnych.
Brak odpisu z KRS.

Busko-Zdrój, dn. 05.09.2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].