Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
na projekty zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

W dniach 17 – 21 września 2018 roku przeprowadzono głosowanie na 8 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Łącznie zostało oddanych 3143 głosów, w tym: 216 drogą tradycyjną i 2927 drogą elektroniczną.

Głosów ważnych było 2657

Nieważnych głosów było 486

Powody unieważnienia głosów to:

 • błędnie wypełnione karty – 18
 • głosy unieważnione z powodu głosowania więcej niż jeden raz – 24
 • głosy oddane przez osoby nie będące mieszkańcami gminy Busko-Zdrój – 292
 • głosy odrzucone z powodu próby obejścia zabezpieczeń systemu teleinformatycznego służącego do przeprowadzenia głosowania - 152

Wyniki głosowania na poszczególne zadania:

 1. Zmiana systemu grzewczego w świetlicach wiejskich w Skotnikach Małych i Pęczelicach polegająca na wymianie pieców węglowych na kotły opalane gazem płynnym – propan oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach świetlic – 202 głosy.
 2. Uspokojenie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ulicy Boh. Westerplatte z ulicą Armii Krajowej w Busku-Zdroju, polegające na budowie skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią – 196 głosów.
 3. Budowa chodnika wraz z poszerzeniem drogi nr 889/2 w Owczarach, ul. Świerkowa – 150 głosów.
 4. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach – 189 głosów.
 5. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Ruczynowie – 285 głosów.
 6. Remont przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Wełczu i utwardzenie placu przy tej świetlicy – 883 głosy.
 7. Doposażenie obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Galów, Kameduły, Zwierzyniec, Szaniec – 388 głosów.
 8. Zagospodarowanie terenu przy społecznej szkole podstawowej w Słabkowicach – 364 głosy.

W związku z powyższym do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok zostały zakwalifikowane niżej wymienione projekty:

 1. Remont przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Wełczu i utwardzenie placu przy tej świetlicy – 883 głosy.
 2. Doposażenie obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Galów, Kameduły, Zwierzyniec, Szaniec – 388 głosów.
 3. Zagospodarowanie terenu przy społecznej szkole podstawowej w Słabkowicach – 364 głosy.
 4. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Ruczynowie – 285 głosów.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zamknij
-->