Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zastanawiasz się nad sposobem głosowania?

Masz do wyboru jedną z dwóch opcji:

  • Poprzez bezpośrednie głosowanie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 3 w dniach 08.10 - 22.10 br. w poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00, wtorek - piątek w godz. 7:00 - 17:00 - przez osobiste włożenie karty do głosowania do urny, za okazaniem ważnego dokumentu, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość głosującego
  • Poprzez oddanie głosu na stronie internetowej Urzędu - GŁOSOWANIE INTERNETOWE,

Kiedy twój głos będzie nieważny (głosowanie papierowe):

  • głos oddano na więcej niż 1 projekt,
  • głos oddano na innej karcie niż karta wydana w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
  • mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na projekty,
  • brak na karcie imienia i nazwiska, numeru PESEL, wyboru projektu lub dane są nieczytelne bądź błędne,
  • karta do głosowania nie została podpisana.

Głosowanie elektroniczne:

  • pola wymagane: Imię, Nazwisko, PESEL i nr projektu,
  • głos na wybrany projekt może oddać tylko jedna osoba identyfikująca się unikalnym nr PESEL,
  • w czasie trwania głosowania głosować można maksymalnie 5 razy z jednego adresu IP.

O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Gminy Busko – Zdrój, posiadający czynne prawo wyborcze w drodze bezpośredniego głosowania.