Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

FOTOWOLTAIKA

OGŁOSZENIE

w sprawie realizacji projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Informujemy, że Gmina Busko-Zdrój zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na domach prywatnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE.

W związku z powyższym do Mieszkańców Gminy Busko-Zdrój, którzy w terminie do 31 stycznia 2017 r. złożyli ankiety dot. określenia poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego, zostaną skierowane pisma w sprawie potwierdzenia gotowości udziału w projekcie.

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pod adresem: www.umig.busko.pl, w zakładce „RÓŻNE – FOTOWOLTAIKA".

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju – p.Wioletta Tyma (tel.41 370 52 58) oraz p.Anna Przyborowska-Ryś (tel. 41 370 52 06).

Informujemy jednocześnie, że faktyczna realizacja projektu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a samo złożenie wniosku nie jest gwarancją udziału w tym projekcie.

Dokumeny do pobrania:

Wniosek o umożliwienie uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój" [ doc ].

OŚWIADCZENIE o spełnieniu kryterium ubóstwa energetycznego [ docx ].

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój".[ pdf ].

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2017 z dnia 10.04.2017 r. dot. Zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój" [ pdf ].

OGŁOSZENIE
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ
    

Gmina Busko-Zdrój zamierza ubiegać się o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych, służących wytwarzaniu prądu elektrycznego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – poziom dofinansowania 60% - 70%.

W związku z powyższym prosimy Mieszkańców terenu Gminy Busko-Zdrój, zainteresowanych udziałem w projekcie, o składanie stosownych deklaracji, w formie wypełnionych ankiet.

Wzór ankiety dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, (Biuro Obsługi Interesanta lub Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa) oraz na stronie internetowej Gminy Busko-Zdrój, pod adresem: www.umig.busko.pl w zakładce „Aktualności”.

Wypełnioną ankietę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, pok. Nr 3, w wersji papierowej.

Termin składania ankiet – do 31 stycznia 2017 r.

Informacje w powyższej sprawie udzielane są w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pok. nr 37, tel. 41 370 52 67.

Ankieta do pobrania [pdf]