Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o umożliwienie uczestnictwa w realizacji Projektu, składanych przez Mieszkańców Gminy, zostały sporządzone listy osób zakwalifikowanych do Projektu – podstawowa i rezerwowa.

Kolejność na listach ustalono w oparciu o kryteria dostępu i wyboru, ujęte w regulaminie uczestnictwa w realizacji Projektu.

Informację o zakwalifikowaniu do Projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój – osobiście, w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa – pok. nr 37, lub telefonicznie, u p. Wioletty Tymy, pod numerem: 41 370 52 67.

Do osób znajdujących się na liście podstawowej zostaną skierowani przedstawiciele firmy LONDON Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków, celem sporządzenia dokumentacji, niezbędnej do złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie projektu. Właściciel budynku na czas wizyty powinien przygotować rachunki za energię elektryczną za ostatnie 12 miesięcy.

Właścicielom budynków, w których zgodnie z oceną przedstawicieli firmy LONDON możliwe będzie wykonanie instalacji fotowoltaicznej, zostaną wręczone w trakcie wizyty zaproszenia do podpisania umowy z Gminą Busko-Zdrój.

Uwaga!

Osoby uprawnione do przeprowadzenia wizyty z ramienia firmy LONDON będą się legitymowały upoważnieniem podpisanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.