Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

W związku z otrzymaną w miesiącu lipcu br. informacją o przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój" do dofinasowania znajdującego się dotychczas na liście rezerwowej, Gmina Busko – Zdrój przystępuje do zintensyfikowania prac związanych z przygotowaniem projektu do realizacji.

W pierwszej kolejności zostanie opracowane postępowanie przetargowe, umożliwiające wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami.

Nadmieniamy, iż po planowanym w IV kwartale br. rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, Gmina Busko-Zdrój wystosuje imiennie do wszystkich osób objętych przedmiotowym projektem pisma ze szczegółowymi informacjami w zakresie realizacji w/w zadania.