Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kalendarium wydarzeń

baner_solary2

28.10.2016 - Gmina Busko-Zdrój w imieniu własnym oraz Gmin Partnerskich ogłosiła ponownie przetarg na montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

14.10.2016 - Z uwagi na nie dotrzymanie przez firmę OPEUS warunków umów w sprawie montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Partnerskie wypowiedziały w/w umowy.

30.09.2016 – Odebrano kolejne instalacje solarne w Gminach Partnerskich w ramach kontraktu realizowanego przez firmę FLEXIPOWER GROUP z Pabianic, do łącznej ilości 1411 szt.

28.09.2016 – Zakończono montaż instalacji solarnych w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, w ramach kontraktu realizowanego przez firmę FLEXIPOWER GROUP z Pabianic.

13.09.2016 – w ramach projektu zakupiono samochód typu pick-up z zasilaniem akumulatorowym

30.08.2016 - w ramach projektu zakupiono sprzęt z napędem akumulatorowym do pielęgnacji terenu Parku Zdrojowego w Busku – Zdroju.

10.08.2016 – podpisano umowę na zakup sprzętu elektrycznego akumulatorowego firmy STIHL dla potrzeb utrzymania zieleni parkowej.

02.08.2016 – podpisano umowę na zakup samochodu typu MELEX dla potrzeb utrzymania zieleni parkowej.

30.06.2016 – Odebrano 189 instalacji solarnych wykonanych w Gminach Partnerskich w ramach kontraktu realizowanego przez firmę FLEXIPOWER GROUP z Pabianic.

22.06.2016 – Gminy Partnerskie podpisały z firmą OPEUS Energia z Płocka umowy na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

09.06.2016 – Pod patronatem Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii, odbyła się konferencja pn. „Inwestycje w odnawialne źródła szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski".

24.05.2016 – Gmina Sędziszów podpisała z firmą Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny Bogusław Baran ze Słupi umowę na wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED.

15.04.2016 – Gmina Stopnica w imieniu własnym oraz Gmin Pacanów i Solec Zdrój ogłosiła przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego.

01.04.2016 – Gmina Busko-Zdrój w imieniu własnym i partnerów ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

04.03.2016 – Gminy: Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec-Zdrój, Pacanów, Pińczów i Kije podpisały umowy na montaż instalacji solarnych na domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej z firmą FLEXIPOWER GROUP z Pabianic, w ramach realizacji dodatkowego zakresu rzeczowego projektu.

19.02.2016 – Gmina Busko-Zdrój dokonała odbioru końcowego dot. montażu instalacji solarnych w ramach kontraktu podpisanego z konsorcjum firm PBU Wiktor z Radomska i ECO-TEAM z Częstochowy

19.01.2016 - Gmina Busko-Zdrój podpisała protokół odbioru końcowego wykonania przez firmę Eko Energia z Krakowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oświetlenia parku zdrojowego.

31.12.2015 – Zakończono monta wszystkich instalacji solarnych w ramach kontraktu realizowanego w Gminach Partnerskich przez konsorcjum firm PBU Wiktor z Radomska i ECO-TEAM z Częstochowy. Ogółem wykonano instalacje na 3927 domach prywatnych oraz 7 instalacji na budynkach użyteczności publicznej.

30.12.2015 – Gminy Partnerskie podpisały umowę na ubezpieczyciela instalacji solarnych na domach prywatnych z firmą InterRisk.

29.12.2015 – Gmina Sędziszów (Partner Projektu) w imieniu 10 Partnerów ogłosiła przetarg na montaż instalacji solarnych dla domów prywatnych i budynków użyteczności publicznej, o które projekt został poszerzony.

14.11.2015 – Gmina Busko-Zdrój w imieniu Partnerów ogłosiła przetarg na wyłonienie ubezpieczyciela instalacji solarnych na domach prywatnych.

16.08.2015 – Powiat Buski (Partner Projektu) dokonał odbioru końcowego instalacji solarnych na budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju.

30.06.2015 – Wykonawca instalacji solarnych zakończył montaż 2 239 szt. instalacji na budynkach prywatnych, spośród 3 928 szt. objętych umowami z Gminami Partnerskimi.

18.06.2015 – Przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przeprowadzili wizytę monitorującą projekt.

06.09.2016 – Zakończono montaż instalacji solarnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, w ramach kontraktu realizowanego przez firmę FLEXIPOWER GROUP z Pabianic.

12.05.2015 – Gmina Busko-Zdrój podpisała umowę na wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb oświetlenia parku zdrojowego w Busku-Zdroju z firmą PPUH EKO ENERGIA z Krakowa.

27.03.2015 – Gmina Busko-Zdrój ogłosiła przetarg na wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb oświetlenia parku zdrojowego w Busku-Zdroju.

31.12.2014 – Wykonawca instalacji solarnych zakończył montaż 1 225 szt. instalacji na budynkach prywatnych, spośród 3928 szt. objętych umowami z Gminami Partnerskimi.

03.12.2014 – Firma „Zielona Planeta" zakończyła cykl szkoleń dla młodzieży szkolnej w Gminach Partnerskich.

06.11.2014 – Firma Eksa z Wrocławia przekazała Instytucji realizującej ulotki informacyjne w projekcie, które zostały rozprowadzone wśród mieszkańców Gmin Partnerskich w ramach prowadzonej promocji projektu.

22.10.2014 – Partnerstwo w projekcie zostało poszerzone o kolejną gminę – Gminę Sędziszów, co wiąże się z poszerzeniem projektu o montaż kolejnych instalacji solarnych na domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej.

30.09.2014 – Gmina Busko-Zdrój dokonała odbioru końcowego instalacji solarnej dla budynku Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju.

26-27.08.2014 – Przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przeprowadzili wizytę monitorującą projekt.

20.05.2014 – W poszczególnych gminach partnerskich rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami w sprawie udziału w projekcie.

15.05.2014 – Gmina Busko – Zdrój rozpoczęła rozsyłanie informacji odnośnie podpisania umowy do osób które złożyły wnioski o udział w projekcie.

12.05.2014 – Gmina Busko – Zdrój oraz Gminy Partnerskie podpisały umowę z konsorcjum firm: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR" Sp.j. z siedzibą w Radomsku – lider konsorcjum i „ECO – TEAM" Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Częstochowie.

29.04.2014 – Gmina Busko-Zdrój podpisała umowę z wykonawcą instalacji solarnej dla budynku Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju z firmą INTECH z Sukowa.

28.04.2014 – Gmina Busko – Zdrój oraz Gminy Partnerskie podpisały umowę z firmą Zielona Planeta Bogdan Bębenek, która przygotuje i zrealizuje usługi dotyczące przeprowadzenia szkoleń i młodzieży w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

12.03.2014 – Gmina Busko-Zdrój oraz Gminy Partnerskie podpisały umowę z firmą EKSA Sp. Z o.o., która przygotuje i zrealizuje usługi dotyczące działań promocyjnych w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

03.02.2014 – Gmina Busko-Zdrój w imieniu swoim i Gmin Partnerskich ogłosiła przetarg na Kontrakt nr 4 – „Działania promocyjne" w ramach projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Składanie ofert zgodnie z zapisami SIWZ do dnia 12.02.2014r. godz. 11:00.

03.02.2014 – Gmina Busko-Zdrój w imieniu swoim i Gmin Partnerskich ogłosiła przetarg na Kontrakt nr 3 - „Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży" w ramach projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Składanie ofert zgodnie z zapisami SIWZ do dnia 12.02.2014r. godz. 10:00.

15.01.2014 - Gmina Busko – Zdrój przedłużyła termin składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego wraz z wykonaniem systemu monitorującego, szkoleniami przyszłych użytkowników oraz modelową instalacja solarną jako element promocji projektu" w ramach projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Składanie ofert do dnia 05.02.2014r. godz. 10:00.

24.12.2013r. - Gmina Busko – Zdrój po raz trzeci ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku Krytej Pływalni przy ul. Grotta w Busku – Zdroju". Składanie ofert przewidziano do dnia 04.02.2014r. do godz. 10:00.

12.12.2013r. – Gmina Busko – Zdrój przedłużyła termin składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego wraz z wykonaniem systemu monitorującego, szkoleniami przyszłych użytkowników oraz modelową instalacja solarną jako element promocji projektu" w ramach projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Składanie ofert do dnia 15.01.2014r. godz. 10:00.

12.11.2013r. - Gmina Busko-Zdrój w imieniu swoim i Gmin Partnerskich ogłosiła przetarg na „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego wraz z wykonaniem systemu monitorującego, szkoleniami przyszłych użytkowników oraz modelową instalacja solarną jako element promocji projektu" w ramach projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Składanie ofert zgodnie z zapisami SIWZ do dnia 19.12.2013r. godz. 10:00.

09.09.2013r. - Gmina Busko – Zdrój przekazała dokumentację przetargową uwzględniającą uwagi Władzy Wdrażającej programy Europejskie w wersji polskiej i angielskiej stronie szwajcarskiej, w celu ewentualnej weryfikacji dot. wyłonienia wykonawcy na montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych, tj. Kontrakt nr 1.

08.07.2013r. - Gmina Busko-Zdrój otrzymała uwagi/komentarze od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie odnośnie dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy na montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych, tj. kontrakt
nr 1.
19.06.2013r. - Gmina Busko – Zdrój otrzymała od Instytucji Zarządzającej ostateczną wersję dokumentacji przetargowej odnośnie wykonania usługi dotyczącej działań promocyjnych w ramach projektu, tj. wykonanie materiałów informacyjnych odnośnie projektu oraz zorganizowanie
i przeprowadzenie konferencji kończącej projekt, tj. Kontrakt nr 4.

17.06.2013r. - w siedzibie Gminy Busko – Zdrój odbyło się spotkanie z Gminami Partnerskimi, na którym został podpisany Aneks nr 1 do Porozumienia Międzygminnego, wprowadzający Powiat Buski jako partnera projektu.

24.05.2013r. - Gmina Busko – Zdrój otrzymała zgodę z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie zmiany statusu jednego z uczestników projektu – Powiatu Buskiego z beneficjenta na partnera projektu.

23.05.2013r. - Instytucja Zarządzająca przekazała ostateczną wersję dokumentacji przetargowej, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego", tj. Kontrakt nr 3.

15.05.2013r. - Gmina Busko – Zdrój przekazała do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w celu weryfikacji dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy na montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych, tj. kontrakt nr 1.

10.05.2013r. - Gmina Busko – Zdrój w imieniu swoim i Gmin Partnerskich przekazała Instytucji Zarządzającej wytyczne do przygotowania dokumentacji przetargowej przedmiotem, której jest przeprowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego", tj. Kontrakt nr 3.

08.04.2013r. - Gmina Busko – Zdrój w imieniu swoim i Gmin Partnerskich przekazała Instytucji Zarządzającej wytyczne do przygotowania dokumentacji przetargowej odnośnie wykonania usługi dotyczącej działań promocyjnych w ramach projektu, tj. wykonanie materiałów informacyjnych odnośnie projektu oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji kończącej projekt, tj. Kontrakt nr 4.

18.03.2013r. - zgodnie z zapisani umowy Gmina Busko-Zdrój w imieniu swoim i Gmin Partnerskich przekazała Instytucji Zarządzającej wytyczne do przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy na montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych, tj. Kontrakt nr 1.

12.03.2013r. - Gmina Busko – Zdrój oraz Gminy Partnerskie podpisały umowę z Konsorcjum Firm SAFEGE Oddział w Polsce i Tractebel Engineering S.A. , które sprawować będą funkcję Instytucji Zarządzającej projektem.

14.02.2013r. - Gmina Busko – Zdrój po raz drugi ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku Krytej Pływalni przy ul. Grotta w Busku – Zdroju". Składanie ofert przewidziano do dnia 27.03.2013r.

20.10.2012 r. - Gmina Busko-Zdrój ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie "Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku Krytej Pływalni przy ul. Grotta w Busku-Zdroju". Składanie ofert zgodnie z zapisem SIWZ przewidziano do dnia 06.12.2012 r.

17.09.2012r. - Gmina Busko-Zdrój w imieniu swoim i Gmin Partnerskich ogłosiła przetarg na wyłonienie Instytucji Zarządzającej do realizacji projektu: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Składanie ofert zgodnie z zapisami SIWZ do dnia 24.10.2012r. godz. 10:00.

03.07.2012r. - w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. W konferencji z ramienia Gminy Busko-Zdrój uczestniczyli: Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój i Anna Przyborowska-Ryś – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa.

27.06.2012r. - Gmina Busko-Zdrój otrzymała w wersji angielskiej uwagi/komentarze strony szwajcarskiej do dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy „Instalacji solarnej dla Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju".

20.06.2012r. – w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odbyła się narada Gmin Partnerskich realizujących projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

20.06.2012 r. – Gmina Busko-Zdrój przekazała do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie poprawioną po komentarzach strony szwajcarskiej SIWZ na wyłonienie Instytucji Zarządzającej dla Projektu w wersji polskiej i angielskiej.

17.05.2012 r. – Gmina Busko-Zdrój otrzymała w wersji angielskiej uwagi/komentarze strony szwajcarskiej do dokumentacji przetargowej na Instytucję Zarządzającą.

14.05.2012 r. – przetłumaczona na język angielski Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z zalącznikami, w tym programem funkcjonalo-użytkowym)na wyłonienie wykonawcy "Instalacji solarnej dla Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju" została przekazana za pośrednictwem WWPE do uzgodnienia stronie szwajcarskiej.

24.04.2012 r. – W Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się konferencja inaugurująca projekt.

24.04.2012 r. - zlecono tłumaczenie na język angielski uzgodnionej z WWPE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na montaż kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju.

20.04.2012 r. – przetłumaczona na język angielski Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie Instytucji Zarządzającej dla projektu została przekazana za pośrednictwem WWPE do uzgodnienia stronie szwajcarskiej.

03.04.2012 r. – zlecono tłumaczenie na język angielski uzgodnionej z WWPE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie Instytucji Zarządzającej dla projektu.

08.03.2012 r. - Gmina Busko-Zdrój przekazała WWPE do akceptacji wersję elektroniczną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie Instytucji Zarządzającej dla projektu.

05.03.2012 r. – Gmina Busko-Zdrój przekazała WWPE do akceptacji wersję elektroniczną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na montaż kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju.

20.02.2012 r. - Gmina Busko-Zdrój, jako Instytucja Realizująca, podpisała z WWPE umowę nr UPR/SPPW/2.1.2/KIK/46 w sprawie realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

08.03.2012 r. - Gmina Busko-Zdrój przekazała WWPE do akceptacji wersję elektroniczną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie Instytucji Zarządzającej dla projektu.

05.03.2012 r. – Gmina Busko-Zdrój przekazała WWPE do akceptacji wersję elektroniczną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na montaż kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju.

20.02.2012 r. - Gmina Busko-Zdrój, jako Instytucja Realizująca, podpisała z WWPE umowę nr UPR/SPPW/2.1.2/KIK/46 w sprawie realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".