Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

loga OSI

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską w Busku-Zdroju Uchwały nr LXXIII/880/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

 1. w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, w godzinach pracy Urzędu;
 2. w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju (umig.busko.pl).

Pliki do pobrania:

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

 1. Uchwała Nr LXXIII/880/2024 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju OSI ŚU na lata 2022–2027 [ pdf ].
 2. Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 [ pdf ].
 3. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa [ pdf ].
 4. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 [ pdf ].
  4.1 Załącznik 1 Opinia Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju OSI ŚU na lata 2022–2027 [ pdf ].
  4.2 Załącznik 2 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju OSI ŚU na lata 2022–2027 [ pdf ].
  4.3 Załącznik 3. Opinia Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach [ pdf ].
  4.4 Załącznik 4. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach [ pdf ].