Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

polski lad

W dniu 17.01.2024r. Gmina Busko-Zdrój uzyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego Promesę dofinansowania inwestycji pn „Dokumentacja dotycząca restauracji i zabezpieczenia substancji zabytkowej dwóch pawilonów położonych przy ulicy Kolonia Górka w Busku- Zdroju” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Nr Edycja2RPOZ/2023/3560/PolskiLad).

Kwota Promesy wynosi 353.182,20zł , co stanowi 98% ostatecznej wartości inwestycji. Wkład własny Gminy Busko-Zdrój wynosi: 7.207,80zł.

Zakres prac projektowych objętych niniejszym zadaniem obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej restauracji i zabezpieczenia substancji zabytkowej 2 obiektów (pawilony nr 1A i pawilonu nr 1B) położonych przy ul. Kolonia Górka w Busku-Zdroju.

Budynki stanowiły pierwotnie zespół Sanatorium „Górka” Kolonia Lecznicza Dziecięca im. dr med. rektora Józefa Brudzińskiego, założonego w I poł XX wieku przez dr. Szymona Starkiewicza). Obiekty wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Busko-Zdrój pod numerem 86, powstałe w latach 1922-1927. Są to budynki wolnostojące, niepodpiwniczone, jednoklatkowe typu pawilonowego, dwukondygnacyjne obejmujące parter i poddasze. Budynki o konstrukcji ścian z filarami murowanymi z cegły. Mury parteru ocieplone płytami suprema.

Obecnie budynki są w złym stanie technicznym (znajdowały się w nich przez wiele lat mieszkania socjalne).

Powierzchnia zabudowy (każdego z obiektów): 259 m2

Kubatura (każdego z obiektów): 1319 m3

W dniu 22.01.2024r. zawarto umowę na realizację ww. zadania - Wykonawcą, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, zostało Biuro Projektów Piotr Wolarek, ul.Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków. Wartość prac projektowych wynosi 360.390,00zł. Szacowany termin zakończenia realizacji zadania: 05.11.2024r.