Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

W I kwartale 2006 r. poddano monitoringowi Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju nr XII/150/99 z 22.12.1999 r.

Monitoringiem objęto lata 2000 - 2005, przeprowadzając analizę w dwóch płaszczyznach:

  • poprzez ocenę postępu realizacji celów strategicznych;
  • poprzez analizę zmian wskaźników porównawczych gmin: Busko-Zdrój, Krynica, Lądek Zdrój i Solec Zdrój, na tle kraju i województwa świętokrzyskiego.

Przeprowadzony monitoring wykazał konieczność aktualizacji strategii, uwzględniającej zmieniające się dynamicznie uwarunkowania społeczno - gospodarcze na przestrzeni ostatnich lat a także nałożenie na samorząd terytorialny szczebla gminnego nowych obowiązków i kompetencji.

Raport z monitoringu strategii rozwoju miasta i gminy Busko-Zdrój [ pdf ]

W I kwartale 2006 r. poddano monitoringowi Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju nr XII/150/99 z 22.12.1999 r.

Monitoringiem objęto lata 2000 - 2005, przeprowadzając analizę w dwóch płaszczyznach:

  • poprzez ocenę postępu realizacji celów strategicznych;
  • poprzez analizę zmian wskaźników porównawczych gmin: Busko-Zdrój, Krynica, Lądek Zdrój i Solec Zdrój, na tle kraju i województwa świętokrzyskiego.

Przeprowadzony monitoring wykazał konieczność aktualizacji strategii, uwzględniającej zmieniające się dynamicznie uwarunkowania społeczno - gospodarcze na przestrzeni ostatnich lat a także nałożenie na samorząd terytorialny szczebla gminnego nowych obowiązków i kompetencji.

Raport z monitoringu strategii rozwoju miasta i gminy Busko-Zdrój [ pdf ]