Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Aktualności - niska emisja

Busko-Zdrój, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie o wyczerpaniu środków budżetowych o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko-Zdrój, że limit środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy w 2024 r. na realizację zadania został wyczerpany.

W związku z powyższym z dniem 3 kwietnia 2024 r. przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji zostaje wstrzymane.

Od 22 stycznia 2024 r. mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój mogą starać się o dotację celową na wymianę starych systemów grzewczych. Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych oraz wielorodzinnych, w których wydzielono od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Szczegółowe zasady ubiegania się o uzyskanie dotacji określa regulamin udzielania dotacji, stanowiący załącznik do podjętej w tej sprawie przez Radę Miejską Uchwały.

Dofinansowanie może być przeznaczone na wymianę systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na system grzewczy zasilany: paliwem gazowym, paliwem stałym - peletem lub biomasą w formie drewna kawałkowego (kocioł zgazowujący drewno) z wykorzystaniem pieców spełniających normy ekoprojektu (ecodesignu) - tylko w przypadku, gdy budynek nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej, olejem opałowym, energią elektryczną.

Dotację można otrzymać również na pompę ciepła, budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z instalacją odbiorczą w przypadku zastąpienia systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym przyłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Województwo Świętokrzyskie jako partner w projekcie „BIOWIND. Zwiększenie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej” przeprowadza badania wśród mieszkańców regionu w zakresie terytorialnych społeczno-ekonomicznych czynników powodujących sprzeciw społeczeństwa wobec projektów energetyki wiatrowej.

Najważniejszym aspektem projektu „BIOWIND” jest skupienie się na akceptacji społecznej. Zintegrowane podejście przy planowaniu zrównoważonego rozwoju energetyki wiatrowej pozwoli uwzględnić opinie i potrzeby mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Poprawa dialogu między inwestorami, władzami lokalnymi i społecznością może pomóc w minimalizowaniu potencjalnych konfliktów i wzmacnianiu zaufania do energii wiatrowej jako źródła energii.

Efektem udziału w projekcie będzie wdrożenie zarekomendowanych działań do instrumentu polityki regionalnej w tym zakresie, w szczególności do Regionalnego Programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił II nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Wsparcie z programu „Ciepłe Mieszkanie” – z budżetem 1,75 mld zł – wyniesie do 41 tys. zł dla osób fizycznych i do 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych. W drugim naborze kwoty dotacji zwiększono o ok. 10 proc. w stosunku do pierwszej edycji programu.

Gmina Busko-Zdrój w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w programie, przygotowała dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania. Deklaracja wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

24Jak wynika z przeprowadzonych badań, głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja powstająca przy spalaniu słabej jakości paliw w przestarzałych piecach podczas ogrzewania domów jednorodzinnych i budynków wielomieszkaniowych.

Mając na celu eliminację źródeł pogarszających jakość powietrza w naszym regionie, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 czerwca 2020 r. przyjął uchwałę Nr XXII/292/20 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwałę antysmogową”. Zgodnie z tą uchwałą wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane po 1 lipca 2026 roku muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu (dyrektywy unijnej, która określa normy emisji zanieczyszczeń dla urządzeń grzewczych). Ponadto od lipca 2021 roku w świętokrzyskim obowiązuje też zakaz spalania niektórych paliw stałych, m.in. węgla brunatnego, drobnego węgla kamiennego, mułów i flotokoncentratów i paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%, których spalanie powoduje największą emisję zanieczyszczeń.

Busko-Zdrój, dnia 17 marca 2023 r.

Ogłoszenie o wyczerpaniu środków budżetowych
o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko-Zdrój, że limit środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy w 2023 r. na realizację zadania został wyczerpany.

W związku z powyższym z dniem 27 marca 2023 r. przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji zostaje wstrzymane.

Od 20 stycznia 2023 r. mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój mogą starać się o dotację celową na wymianę starych systemów grzewczych. Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych, położonych na nieruchomościach leżących w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój, w budynkach w których nie jest prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza.

Dofinansowanie może być przeznaczone na wymianę systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na system grzewczy zasilany: paliwem gazowym, paliwem stałym - peletem lub biomasą w formie drewna kawałkowego (kocioł zgazowujący drewno) z wykorzystaniem pieców spełniających normy ekoprojektu (ecodesignu) - tylko w przypadku, gdy budynek nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej, olejem opałowym, energią elektryczną.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym informujemy, iż wnioski o wypłatę powyższego dodatku można składać w terminie od 17.08.2022 r. do 30.11.2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój,

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój do udziału w akcji ekologicznej chroniącej powietrze pn. "Odpady segregujesz choinkę otrzymujesz"

Dokumenty do pobrania:

Regulamin [ pdf ].
Załącznik nr 1 do Regulaminu [ pdf ] [ doc ].

Uwaga Mieszkańcy ! Od 1 lipca 2021 r. obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że już 1 lipca 2021 r. rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Celem CEEB jest zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!