Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Niska emisja, WFOŚiGW...

Zadanie pn.:
„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”

wfosigw2

Koszt całkowity zadania wynosi 30 000,00 zł, w tym dotacja 24 000,00 zł.

Począwszy od 2018 roku Gmina Busko-Zdrój realizuje, w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej, zadanie pt.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Koszt całkowity zadania wynosił 30 000 zł, z czego kwota 24 000,00 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dzięki pozyskanej dotacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju powstała pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej, do której zakupiono nowe meble oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne. Utworzenie pracowni i zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu wpłynęły na poprawę warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych, a także na podniesienie jakości edukacji ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.

dotacja

Busko-Zdrój, 13-05-2019

Uzyskaj dotację i wymień stary piec

Clipboard01Już 22 maja (środa) o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 22.

Przedstawiciele Fundacji Czyste Powietrze będą doradzać mieszkańcom jak uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca i termomodernizację domu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Program Czyste Powietrze ma pomóc ograniczyć szkodliwą emisję zanieczyszczeń do powietrza ze starych kopciuchów, w domach jednorodzinnych. Na ten cel przeznaczono 103 mld złotych. Dofinansowanie do 90 % można uzyskać zarówno na dom nowobudowany, jak i istniejący.

Fundacja Czyste Powietrze za darmo pomaga wypełnić wniosek o dotację oraz doradza, jak zacząć ogrzewać dom w sposób ekologiczny.

Busko – Zdrój, dn. 22.02.2019r.

GKNR.6224.4.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko – Zdrój.

Dofinasowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wyminą systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na nieruchomościach w granicach administracyjnych Gminy Busko – Zdrój, polegające na wymianie starych systemów grzewczych na niskoemisyjne oraz podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Zasady udzielania dotacji określone są w Uchwale nr IV/63/2019 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06 lutego 2019r. poz. 712).

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania w roku 2019 na dofinasowanie zadań w formie dotacji wynosi 200 000,00 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 04 marca 2019 r. i będzie trwał do wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2019 r.

logo gosopdarka nisko

W latach 2017 – 2018 Gmina Busko-Zdrój realizowała, w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej, zadanie pt.: „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój”. Koszt całkowity zadania wynosił 49 984,85 zł, z czego kwota 39 642,98 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dzięki pozyskanej dotacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Busku-Zdroju oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrowodzie powstały pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej, do których zakupiono nowe meble oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zakupione wyposażenie umożliwiło prowadzenie szeregu działań edukacyjnych, w tym działań skierowanych do uczniów szkoły w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zajęcia lekcyjne związane były bezpośrednio z realizacją treści o charakterze przyrodniczym i ekologicznym zawarte w Podstawie Programowej i obejmowały zagadnienia związane z ochroną powietrza, wód, gleby. Nowe pomoce dydaktyczne pozwoliły na przeprowadzenie w praktyce obserwacji, badań, eksperymentów i pomiarów przyrodniczych. Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne na dalszych etapach edukacyjnych i w dorosłym życiu.

Organizowane wycieczki, spotkania z zaproszonymi gośćmi, pogadanki nauczycieli, obejrzane filmy oraz pokazy uwrażliwiły respondentów na problemy i zagrożenia dla środowiska i człowieka wynikające z dynamicznie postępującego rozwoju cywilizacyjnego współczesnego świata, a co za tym idzie zmotywowały ich do zapobiegania zanieczyszczeniom wody, gleby i powietrza, celem poprawy warunków życia sobie i przyszłym pokoleniom.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój.

CHCESZ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁOW I PIECÓW?

Przyjdź na spotkanie organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się 16 października 2018 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury (al. Mickiewicza 22).

Dowiesz się na nim jak ubiegać się o środki na:

  • demontaż i wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe,
  • termomodernizację budynków mieszkalnych, 
  • montaż instalacji źródeł energii odnawialnej.

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Busko-Zdrój.

EkoDOPŁATY na wymianę pieca i termomodernizację Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej

Opis konkursu
realizowanego przez Gminę Busko-Zdrój

1. Konkurs swym zasięgiem będzie obejmował gminne publiczne i niepubliczne placówki oświatowe.

2. Głównym celem konkursu jest rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań ograniczeniem niskiej emisji poprzez eliminację spalania odpadów oraz właściwym postępowaniem z odpadami.

3. Realizacja prac konkursowych powinna być poprzedzona zajęciami tematycznymi dotyczącymi zagadnień z zakresu gospodarki odpadami oraz ograniczenia niskiej emisji i wpływu spalania odpadów na powietrze przeprowadzonymi w gminnych placówkach oświatowych. Aby ułatwić zajęcia jest przygotowany w formie prezentacji opis wpływu niskiej emisji na zdrowie, w tym informacja o rodzajach pyłów zawieszonych, chorobach wywoływanych spalaniem odpadów itp. oraz prezentacja jak działa recykling i jak należy prawidłowo postępować z odpadami.

4. Prace konkursowe realizowane będą przez uczniów z podziałem na kategorie wiekowe:
- klasy I-IV,
- klasy V-VIII,
- gimnazjum,

Busko-Zdrój, dn. 21 sierpnia 2018 r.

GKNŚR.6224.11.2018 

OGŁOSZENIE
O WYCZERPANIU ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko-Zdrój, że liczba przyjętych wniosków wyczerpała limit środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy w roku 2018 na realizację zadania. 

Każdy nowo złożony wniosek o udzielenie dotacji celowej będzie rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków finansowych.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

 Zadanie pn.:  „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii


Koszt całkowity zadania wynosi 30 000,00 zł, w tym dotacja 24 000,00 zł.

Nowa pracownia edukacyjna
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju

Gmina Busko-Zdrój podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Dzięki pozyskanej dotacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju, powstanie pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Busko-Zdrój, dn. 23 lipca 2018 r.

GKNŚR.6224.11.2018

INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW
– ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych położonych na nieruchomościach w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój, polegające na wymianie starych systemów grzewczych na niskoemisyjne oraz podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Zasady udzielania dotacji określone są w uchwale nr XXXVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2018 r. poz. 771).

Pozostająca pula środków przeznaczonych do wydatkowania w roku 2018 na dofinansowanie zadań w formie dotacji wynosi 80 000,00 zł.

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej niż do dnia 15 września 2018 r.

Uchwała nr XXXVIII/525/2018, formularze wniosków wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu, tj. https://umig.busko.pl/ oraz w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Busku-Zdroju (pokój nr 3). Wypełnione wnioski ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Busku-Zdroju (pokój nr 3), bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, stanowisko ds. zarządzania energią (pokój nr 9), numer telefonu kontaktowego 41 370 5284.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].