Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Aktualności

Przypominamy Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 maja 2022 r. należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność prosimy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Busk-Zdroju- numer konta bankowego: 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rata II, z zaznaczeniem jego rodzaju.

Panu Krzysztofowi Kryczce

Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Busku-Zdroju

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

BRATA

składają:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
Robert Burchan

Z-ca Burmistrza
Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Michał Maroński

Burmistrz
Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Waldemar Sikora

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”.

Św. Jan Paweł II

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie oraz Bliskim

Śp. Franciszka Rusaka

Wieloletniego dyrektora Domu Kultury w Busku-Zdroju, współzałożyciela Towarzystwa Miłośników Buska–Zdroju,
Radnego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w latach 1990 - 1998, autora publikacji o Busku: ,,Buskie legendy”, ,,Leszek Czarny: 1240-1288 ”, ,,Szlak drewnianego budownictwa sakralnego wzdłuż Maskalisu”, ,, W starym Busku” twórcy monografii: ,,Leszek Czarny", ,,Klasztor
w Kamedułach", ,,Piasek Wielki", ,,Siesławice", pomysłodawcy przedsięwzięć tj.: Przegląd Artystyczny Szkół i Przegląd Pieśni i Poezji Legionowej, inicjatora powstania Klubu Filatelistycznego, Klubu Dziecka, Giełdy Staroci oraz obchodów 700-lecia nadania praw miejskich Busku, nadania Domowi Kultury imienia Wojtka Belona oraz imienia Krystyny Jamroz jednej z alejek parkowych,
autora cyklów, m.in. "Donosy rzeczywistości", "Życie na Ponidziu" oraz "Rok w zwyczaju i obyczaju".

w imieniu lokalnego samorządu oraz mieszkańców
składają

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju

Burmistrz Miasta i Gminy
Busko-Zdrój

Pani Beacie Lis

Pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy

w Busku-Zdroju

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki

składają:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Burmistrz
Miasta i Gminy Busko-Zdrój
wraz z Pracownikami UMiG

Bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich

zdjęcie przedstawia wnętrze kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w ChotelkuPodczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju podjęto uchwały o udzieleniu przez Gminę Busko-Zdrój dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach sakralnych na terenie gminy, wpisanych do rejestru zabytków.

Panu Jackowi Zoch

Głównemu Księgowemu

Urzędu Miasta i Gminy

w Busku-Zdroju

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Teściowej

składają:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Burmistrz
Miasta i Gminy Busko-Zdrój
wraz z Pracownikami UMiG

pojemnik na baterieOd 1 maja 2022r. mieszkańcy Miasta i Gminy Busko- Zdrój objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mają dodatkową możliwość pozbywania się zużytych baterii i przeterminowanych leków do specjalnych pojemników umieszczonych na terenie miasta.

Zużyte baterie można składować w czerwonych pojemnikach, które znajdują się na terenie Buska-Zdroju w następujących lokalizacjach:

  • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ul.Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój
  • Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju ul.Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój

Uwaga: Baterie należy wrzucać bez opakowań zbiorczych, tzn. foliowych torebek lub pudełek.

Bezzwrotne dotacje dla młodych do 30 roku życia

herb
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
zwołuje
XLVI Sesję Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
na dzień 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10
 

Proponowany porządek XLVI Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Sesja XLVI - projekty uchwał Rady Miejskiej.

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.