Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że od 1 lipca br. trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Celem CEEB jest zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła lub spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Co z dzisiejszym protestem?
Przewodniczący zgromadzenia rezygnuje!

Czy udział w zaplanowanym na dziś proteście może być potencjalnie niebezpieczny dla jego uczestników? Tak wynika z oficjalnego pisma, złożonego dziś przed godziną 14:00 w komórce odpowiedzialnej za bezpieczeństwo publiczne w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Jednocześnie jest to rezygnacja osoby, wskazanej wcześniej na przewodniczącego zgromadzenia. Jak wynika z art. 18 ust. 2 pkt.1 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o Zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631). funkcja ta przechodzi automatycznie na organizatora protestu.

W ostatnich dniach w wielu miejscach Buska-Zdroju pojawiły się ulotki zachęcające mieszkańców do udziału w proteście przeciwko działaniom władz miasta. Biorąc pod uwagę charakter zarzutów sformułowanych w zaproszeniu nietrudno jest zidentyfikować osoby, które są inicjatorami akcji. Jednak, czy poza prywatnymi animozjami są uzasadnione, rzeczywiste powody do niezadowolenia mieszkańców? Spróbujmy znaleźć na to pytanie odpowiedź.

Ośrodek Zdrowia w Szczaworyżu

Lista postulatów rozpoczyna się sprzeciwem względem antyspołecznych działań burmistrza, wśród których na pierwszym miejscu wymieniono zamknięcie ośrodka zdrowia w Szczaworyżu. Przeanalizujmy jednak, czy utrzymywanie placówki, która prawie nie ma pacjentów jest działaniem antyspołecznym? Szczególnie w kontekście ogromnych nakładów finansowych, jakie samorząd musiałby ponieść na dostosowanie budynku do aktualnych wymogów budowlanych, sanitarnych i organizacyjno-formalnych stawianych placówkom służby zdrowia.

Biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo Buska-Zdroju, na wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (SPZ POZ), Rada Miejska i Burmistrz podjęli działania racjonalizujące, bez żadnego uszczerbku dla osób obsługiwanych dotychczas przez ośrodek, zapewniając wszystkim pełną opiekę w pozostałych palcówkach wchodzących w skład SPZ POZ.

Jeszcze trudniej odnosić się do rewelacji w kwestii pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonych na modernizację przychodni w Szczaworyżu, których nigdy nie było i których gmina nigdy nie otrzymała !!!

herb
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
zwołuje
XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
na dzień 16 września 2021 r. o godz. 10:00
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10
 

Proponowany porządek XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Sesja XXXVII - projekty uchwał Rady Miejskiej.

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.

Przypominamy Przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 30 września 2021 r. należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność prosimy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój – w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju numer konta: 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rata III, z zaznaczeniem jego rodzaju.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do 30 września 2021 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym określonej w art.11 ¹ ust.2 albo 5.

Nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:

  • 5 tys. zł (do 30 osób),
  • 6 tys. zł (od 31 do 75),
  • 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

eWoP - aplikacja ARMiR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Wystarczy wypełnić elektroniczny wniosek o płatność i przesłać go do Agencji korzystając z internetowej aplikacji eWoP.

Elektroniczne wnioski o płatność można składać w ramach następujących działań:

4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Złote Gody 2021

31 par z gminy Busko-Zdrój świętowało w piątek, 27 sierpnia 2021 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystości, zorganizowanej w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego, małżonkowie zostali uhonorowani Medalami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Obchody tradycyjnie rozpoczął Marsz Mendelsona, po którym Kierownik USC Janina Nizioł przywitała wszystkie pary. Następnie zgromadzonym jubilatom życzenia złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Burchan. Nie zabrakło również tortu i symbolicznego toastu.

Panu Norbertowi Gareckiemu

Informatykowi
Urzędu Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

składają:

 

Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
wraz z Pracownikami UMiG

 

 

 

Uwaga! Parking przy BSCK zamknięty!

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w związku z organizacją wydarzenia pod nazwą „Polskie Kulinaria Busko-Zdrój 2021” w dniach 2-5.09.2021 r., zamknięty zostanie parking przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury.

Za utrudnienia przepraszamy!