Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

W Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w miesiącu sierpniu przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione wyłącznie w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018r.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub w pokoju nr 30 (II piętro). Wniosek można również pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej urzędu: www.umig.busko.pl

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018r.

Osoby, składające wraz z wnioskiem kopie faktur, zobowiązane są do dostarczenia również oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich (przez upoważnionego pracownika) właściwej adnotacji.