Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kolejne umowy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych podpisaneW dniu 16.08.2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora podpisał umowy z firmą FART z Kielc, w ramach których wyremontowane zostaną fragmenty dróg zniszczone przez nawalne deszcze w latach 2016-2017. Umowy opiewają łącznie na kwotę ponad 847 314,77 zł.

Remont ul. Sady w Busku-Zdroju nr ewid. 230 obręb 12 od km 0+000 do kam 0+390 rozpocznie się od robót przygotowawczych, następnie wykonana zostanie podbudowa zasadnicza (stabilizacja piasku z cementem i warstwa z kruszywa łamanego) oraz górna (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie i warstwa wykonana układarką do mas bitumicznych). Na zakończenie zostanie położona nawierzchnia i uformowane pobocza ziemne. Wartość zadania to 294 878,97 zł brutto.

Kolejne umowy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych podpisaneRemont drogi Widuchowa – Zbrodzice Nr 314026T od km 0+747 do km 2+347 rozpoczną prace przygotowawcze. Po wykonaniu warstwy odsączającej, położona zostanie podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, następnie kolejna warstwa podbudowy wykonana układarką do mas bitumicznych oraz dwie warstwy nawierzchni – wiążąca i ścieralna. Utwardzone i uformowane będą również pobocza. Na zakończenie prac zostanie wykonane oznakowanie pionowe. Wartość zadania to 552 435,80 zł brutto.

Prace remontowo-budowlane dróg potrwają do późnej jesieni bieżącego roku.