Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

FE POWER poziom pl 1 rgb

Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Promocji Gmin Polskich

Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Chełmno, Gmina Miasto Biłgoraj, Gmina Staszów, Gmina Busko-Zdrój, Gmina Miasto Sieradz, Gmina Wieluń.

Tytuł projektu: „Innowacyjne Miasta”

Okres realizacji: 01.09.2018 – 01.06.2020

Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 845 080,00 zł.

Wartość projektu: 1 002 710,00 zł ( w tym wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu w kwocie: 157 630,00 zł).

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie (powiat wieluński, sieradzki), woj. świętokrzyskie (powiat buski, staszowski), woj. Lubelskie (powiat biłgorajski), woj. Kujawsko-pomorskie (powiat chełmiński)

CEL GŁÓWNY

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Miasto Chełmno, Gminie Miasto Biłgoraj, Gminie Staszów, Gminie Busko-Zdrój, Gminie Miasto Sieradz, Gminie Wieluń oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 10.09.2018 – 01.06.2010. 

GRUPA DOCELOWA

 • 6 JST: Gmina Miasto Chełmno, Gmina Miasto Biłgoraj, Gmina Staszów, Gmina Busko-Zdrój, Gmina Miasto Sieradz, Gmina Wieluń. jako beneficjenci przewidzianego w projekcie wsparcia dotyczącego jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej monitorowania procesu ich świadczenia poprzez wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
 • 110 osób (71 K, 39 M) - pracowników tych jednostek zatrudnionych zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych jako beneficjenci przewidzianego w projekcie wsparcia dotyczącego doskonalenia kompetencji kadr.

Najważniejsze działania w ramach projektu obejmują:

 • Wdrożenie system umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej praz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia I przebiegu sprawy dla 5 JST
 • Wdrożenie/modernizacja programów dziedzinowych z obszaru P I OPLOK dla 2 JST
 • Wdrożenie/modernizacja programów dziedzinowych z obszaru ZN dla 3 JST
 • Modernizacja bazy danych w zakresie P I OPLOK dla 1 JST
 • Elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości – razem 60 szt
 • Podniesienie kompetencji kadr dla 6 JST (110 osób: 71K/39M) przez szkolenie z obszarów:
  a) Podatków i opłat lokalnych
  b) Zarządzania nieruchomościami

NAJWAŻNIEJSZE ZAKŁADANE WSKAŹNIKI:

Lp. Wskaźniki projektu Zakładana wartość docelowa
1 Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców 6
2 Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami 6
3 Liczba uczestników szkoleń, którzy podnieśli kompetencje w zakresie obsługi klienta z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych 120
4 Liczba JST, które wdrożyły po 10 nowych usług na platformie e-PUAP w obszarze obsługi podatkowej 4
5 Liczba JST, które wdrożyły po 5 nowych usług na platformie e-PUAP w obszarze nieruchomości 4
6 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 110
7 Liczba wdrożonych Miejskich Systemów Komunikacji Online 5
8 Liczba uruchomionych Punktów Potwierdzania Profili Zaufanych 3
9 Liczba wdrożonych programów/modułów dziedzinowych z obszaru zarządzania nieruchomościami 3