Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Gmina Busko-Zdrój otrzymała kolejną promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach podziału środków na 2019r. W ramach przyznanej kwoty wykonany zostanie remont ul. Świętokrzyskiej w Zbludowicach na odcinku od ul. Korczyńskiej do skrzyżowania z ul. Leśną.

Na realizację zadania gmina Busko-Zdrój otrzymała ponad 290 tys. zł. Remont dotyczyć będzie odcinka drogi Nr 314053T w Zbludowicach od km 0+000 do km 0+380. W ramach otrzymanej promesy zostaną wykonane m.in. roboty przygotowawcze i prace ziemne. Wyrównane zostaną pobocza, koryto drogi zostanie wzmocnione. W następnej kolejności zostanie wykonana nawierzchnia, chodnik i zjazdy indywidualne. Istniejące rowy będą oczyszczone i wzmocnione prefabrykowanymi elementami betonowymi, wykonana zostanie również regulacja pionowa studni dla urządzeń podziemnych. Ostatnim elementem robót będzie oznakowanie poziome, a także humusowanie skarp i obsianie ich trawą. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy w/w robót.