Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Do 30 września 2019 r. można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Jest to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego za zasługi w działalności państwowej i społecznej na rzecz rozwoju naszego regionu.

Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom i innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego, a w szczególności:

  1. za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego,
  2. za zasługi w dziedzinie nauki i oświaty, kultury i sztuki związane z Województwem Świętokrzyskim,
  3. za zasługi w dziedzinie badań naukowych,
  4. za zasługi w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, obronności i przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym,
  5. za zasługi w dziedzinie rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,
  6. za zasługi w dziedzinie popularyzacji walorów i osiągnięć Województwa Świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wnioski o jej nadanie mają prawo składać m.in. statutowe organy jednostek samorządów terytorialnego, partii politycznych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, związków zawodowych.

Szczegóły na stronie: https://www.swietokrzyskie.pro/trwa-nabor-wnioskow-o-nadanie-odznaki-honorowej-wojewodztwa-swietokrzyskiego/