Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy Mieszkańcom miasta i gminy Busko-Zdrój, że spalanie odpadów w piecach domowych to najgorsza i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i nieodpowiedzialna forma „zagospodarowania odpadów”. Gmina Busko-Zdrój zapewnia odbiór każdej ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, dlatego nie ma konieczności ich spalania w piecach domowych. Spalanie odpadów oraz złej jakości paliwa grzewczego są główną przyczyną emisji do powietrza trujących gazów i pyłów, które wpływają negatywnie i chorobotwórczo na zdrowie mieszkańców oraz na otaczające środowisko.

Spalanie odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych jest ustawowo zakazane.

W trosce o nasze zdrowie apelujemy do wszystkich Mieszkańców, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Za spalanie odpadów w przydomowych piecach grozi grzywna w postępowaniu mandatowym w wysokości do 500 zł. lub skierowanie wniosku o ukaranie przez sąd – w tym przypadku wysokość grzywny wynosi do 5000 zł (art. 24 Kodeksu Wykroczeń).

Strażnicy miejscy prowadzą kontrolę z upoważnienia Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Na terenie nieruchomości prywatnych, kontrole mogą być prowadzone od godz. 6 do 22.

Tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, kontrola może być przeprowadzona przez całą dobę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 225 K.K.).

Zaobserwowane przypadki spalania śmieci należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej, tel. 41 370 52 70 lub 986, podając dokładną lokalizację.