Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kolejne remonty dróg w gminie Busko-ZdrójFragment ulicy Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju oraz odcinek drogi Żerniki Górne – Zakupniki, zniszczone przez nawalne deszcze w latach 2016-2017 zostaną w najbliższym czasie wyremontowane. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora podpisał na początku października kolejne umowy z wykonawcami.

Remont ul. Kazimierza Wielkiego w Busku Zdroju na odcinku do 693 m drogi Nr 314115T obejmie roboty rozbiórkowe, wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej a także rewitalizację chodników i Zjazdów indywidualnych, utwardzenie poboczy, odtworzenie zieleni w pasie drogowym oraz oznakowanie pionowe oraz poziome. Zadanie wykona firma TRAKT S.A. z Górek Szczukowskich.

W przypadku drogi Nr 314034T Żerniki Górne – Zakupniki, na odcinku od 280 m do 1,125 km wykonane zostaną w pierwszej kolejności roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Technologią głębokiego recyklingu przebudowana zostanie konstrukcja jezdni, która otrzyma podbudowę z kruszywa, oraz 2 warstwy nawierzchni bitumicznej. W dalszej kolejności zostaną wykonane przepusty, czyszczenie rowów, utwardzenie poboczy i zjazdów, odwodnienia drogi oraz regulację pionową urządzeń podziemnych. Wykonawcą zadania została firma Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. z Nowin

Kolejne remonty dróg w gminie Busko-Zdrój Kolejne remonty dróg w gminie Busko-Zdrój Kolejne remonty dróg w gminie Busko-Zdrój

Wspomniane zadania opiewają łącznie na kwotę prawie 850 tys. zł, z czego 80% kosztów pokryje promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyznana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin realizacji obu inwestycji upływa wraz z końcem listopada b.r.