Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zakończenie realizacji projektu "Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi"31 marca 2019 roku zakończyliśmy realizację projektu konkursowego pn. „Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi” adresowanego dla seniorów naszej gminy. Dzięki dofinansowaniu ze środków EFS powstał Klub Seniora, w którym seniorzy uczestniczyli w zajęciach przewidzianych w projekcie. Integracja lokalnych środowisk seniorskich, zwiększenie dostępności usług społecznych, kompetencji cyfrowych, rozwijanie zainteresowań, poprawa sprawności fizycznej oraz zaspokojenie potrzeb edukacyjno-artystycznych, osób powyżej 60 roku życia i osób niesamodzielnych, to główne cele które udało nam się osiągnąć poprzez realizacje ww. Projektu.

Przez dwa lata realizacji Projektu Klub Seniora stał się ważnym miejscem spotkań towarzyskich seniorów i nowym centrum z pełnym zakresem usług prozdrowotnych, rekreacyjnych i socjalnych. Przeciwdziałał osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, a także zwiększył zakres usług społecznych realizowanych przez MGOPS w Busku-Zdroju.

Pomimo zakończenia Projektu Klub Seniora nie kończy działalności. Zajęcia są kontynuowane dalej. Wszystkich seniorów zapraszamy do dalszych spotkań i angażowania się w działania kulturalne, edukacyjne i sportowe (m.in. na zajęcia z rękodzieła czy gimnastyki) do Klubu Seniora przy ul. Różanej 2a. Kontakt telefoniczny: 41 370 51 47.