Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

14,50 zł miesięcznie za osobę będzie wynosiła od stycznia 2020 r. opłata za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Busko-Zdrój. Na 4 zł ulgi mogą liczyć ci, którzy sami przetwarzają bioodpady płacąc 10,50zł. Za niesegregowane śmieci trzeba będzie zapłacić 29 zł. Takie opłaty są wynikiem zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie której Rada Miejska w Busku-Zdroju podjęła podczas listopadowej Sesji stosowną uchwałę.

Nowe stawki opłaty za odbiór śmieci. Zdjęcie: źródło www.portalsamorzadowy.pl

O tym, że podwyżka będzie, wiadomo było od września 2019 r., kiedy weszła w życie nowelizacja wspomnianej ustawy. Wiele gmin w Polsce zareagowało na nią od razu, niektóre korzystają z wydłużonego okresu dostosowania się do nowych wymogów i dokonają tego następnego roku.

Skąd tak duża różnica w opłacie za śmieci segregowane i zmieszane?

Znowelizowana ustawa przewiduje rozbudowaną selektywną zbiórkę odpadów, zgodnie z którą oddzielnie gromadzone będą papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i bioodpady. W świetle nowych przepisów nie będzie już można zadeklarować odpadów niesegregowanych. Podstawowa stawka za odbiór posegregowanych śmieci wyniesie 14,50 zł. Ci, którzy we własnym zakresie zagospodarują bioodpady otrzymają ulgę w wysokości 4 zł i zapłacą jedynie 10,50 zł. Natomiast na tych, którzy nie wywiążą się z obowiązku segregacji zostanie nałożona kara, która zgodnie z przepisami może stanowić od dwu do czterokrotności podstawowej opłaty. Na terenie Gminy Busko-Zdrój będzie ona wynosiła 29 zł.

Ustalając wysokość opłat w Busku-Zdroju wzięto pod uwagę wzrost cen energii, paliwa, płacy minimalnej, podatków oraz drastyczną podwyżkę opłaty środowiskowej (tzw. opłata marszałkowska), która wzrastała od 24 zł/t śmieci (2015 r.) do 270 zł/t śmieci (2020 r.) za funkcjonowanie składowiska w Dobrowodzie. Samo składowanie odpadów również będzie droższe i od przyszłego roku będzie kosztować o 45% więcej za bioodpady oraz 16% więcej za śmieci zmieszane.

Do kalkulacji wliczono również koszty wynikające z obowiązku zrealizowania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Składają się na nie m.in. konieczność spełnienia wymogów UE co do poziomu recyklingu (50%), konieczność odbierania odpadów ze zwiększoną częstotliwością czy obowiązek dostosowania składowiska do nowych przepisów (m.in. zainstalowanie monitoringu wizyjnego oraz systemu wczesnego wykrywania samozapłonów w związku ze zmianą wymogów ochrony p.poż). Do tego dochodzi zasada samofinansowania systemu, w którym koszty wytworzenia odpadów, ich odbiór i zagospodarowanie musi się bilansować. Jak widać, powyższe zestawienie dementuje krzywdzące wypowiedzi krążące lokalnie, wynikające z niewiedzy co do faktycznych zasad organizacji i funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów usankcjonowane w w/w ustawie.