Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Szanowni Mieszkańcy!

W ostatnich dniach otrzymaliście zawiadomienia informujące o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w treści którego zawarta jest kwota wysokości czwartej raty obowiązująca od 1 października 2020 r. , która obowiązuje wszystkich mieszkańców.

W przypadku, gdy mieszkaniec uiścił już opłatę za w/w ratę należy uregulować tylko różnicę między poprzednią a obowiązującą stawką np.:

w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkują 2 osoby nie posiadające kompostownika czwartą ratę obowiązującej stawki należy obliczyć w następujący sposób:

1. kwota, która została uregulowana na podstawie stawki obowiązującej do 30.IX.2020 r.( 14,50/os./m-c)
2 x 14,50 x 3 = 87 zł

2. kwota do zapłaty zgodnie ze stawką obowiązującą od 1.X.2020 r. (19,50 zł/os./m-c)
2 x 19,50 x 3 = 117 zł

3. kwota do uregulowania (dopłata)
117 zł – 87 = 30 zł

Na tym przykładzie każdy mieszkaniec , który dokonał już wpłaty czwartej raty należności za odpady komunalne proszony jest o dopłatę różnicy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez dodatkowych obciążeń można wnieść w punktach kasowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju nr konta: 62 8480 0004 2001 0020 2000 0011 lub u inkasentów powołanych Uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Najbliższy termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada na 15 października 2020r.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 41 370 52 27 oraz 41 370 52 51