Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do dnia 31 stycznia 2021 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2020 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.

Niedopełnienie ww. obowiązku skutkuje wygaszeniem z mocy ustawy zezwoleń.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ustawowym terminie tj. do 31.01.2021 r. i nie dokona ustalonej opłaty, to może jeszcze dopełnić tych czynności w terminie kolejnych 30 dni. Jednak w tym przypadku kwota do zapłaty powiększona zostanie o 30% opłaty rocznej oddzielnie za niezłożenie oświadczenia i za niedokonanie opłaty.

/ art. 111 ust. 4 i ust. 7 oraz art. 18 ust. 12, 12a i 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)/

Nr konta bankowego: 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002