Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
 1. Misja, cele, zadania

Misją Buskiego Samorządowego Centrum Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności związanej z upowszechnianiem kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców, turystów i kuracjuszy, a także upowszechnianie oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu lokalnych zasobów naturalnych.

Misja i cele działalności BSCK wynikają z celów i działań priorytetowych określonych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 oraz Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2025.

Szczegółowe cele i zadania Instytucji określone są w §7 Statutu BSCK przyjętego uchwałą Nr XXXIV/409/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.05.2021 r.

 1. Bieżąca działalność programowa
 • Upowszechnianie twórczości artystycznej:
 1. Organizacja koncertów i innych imprez muzycznych;
 2. Organizacja pokazów teatralnych, operowych, operetkowych, musicalowych itp.;
 3. Organizacja spotkań autorskich;
 4. Prowadzenie działalności Galerii „Antresola”, w tym organizacja wystaw plastycznych i fotograficznych.
 • Edukacja kulturalna:
 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych, ukierunkowanych na rozbudzanie i rozwijanie talentów i zainteresowań:
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia taneczne,
 • warsztaty recytatorskie;
 1. b) Prowadzenie zespołów i formacji artystycznych:
 • Studio Piosenki,
 • Zespół wokalny „Echo”,
 • Zespół wokalny „Zespół Wespół”,
 • Orkiestra Dęta,
 • Kwintet Jerzego Cygana,
 • Zespół instrumentów perkusyjnych;
 1. c) Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 • Prowadzenie działalności Kina „Zdrój” oraz Kina Letniego.
 • Prowadzenie działalności w zakresie tworzenia i upowszechniania oferty turystycznej:
 1. Prowadzenie działalności Kompleksu #TężniaBusko;
 2. Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej;
 3. Działalność marketingowa, promocyjna i wystawiennicza.
 • Organizacja imprez masowych i wydarzeń okolicznościowych.
 • Wspieranie działalności publicznej i lokalnych inicjatyw na rzecz aktywnych form spędzania wolnego czasu:
 1. Współorganizowanie pikników rodzinnych i festynów organizowanych przez sołectwa gminy Busko-Zdrój;
 2. Wspieranie działalności świetlic wiejskich.
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii zimowych.
 • Usługi komercyjne na rzecz przemysłu czasu wolnego:
 1. Wynajem pokoi gościnnych;
 2. Wynajem i dzierżawa powierzchni i obiektów;
 3. Usługi związane z nagłośnieniem i realizacją dźwięku;
 4. Usługi tour operatorskie;
 5. Sprzedaż pamiątek.
 1. Kalendarz wydarzeń cyklicznych

Styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Koncert Noworoczny

Luty

Ferie z BSCK

Marzec

Koncert z Okazji Dnia Kobiet

Gala Plebiscytu „Buskowianin Roku”

Kwiecień

Kiermasz Wielkanocny „Kukuryku w Cielętniku”

Maj

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

Czerwiec

Dzień Dziecka w BSCK

Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. W. Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”

Buskie Spotkania z Folklorem

Lipiec

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz

Lato z BSCK

Sierpień

Lato z BSCK

Świętokrzyskie Warsztaty Wokalistyki i Plastyki Ruchu

Dożynki Gminne

Dni Buska-Zdroju

Wrzesień

Spotkania z Kulturą Żydowską

Październik

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Listopad

Zaduszki Jazzowe

Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada

Przegląd Plastyki „Ponidzie”

Grudzień

Mikołajki w BSCK

Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny „Ponidzie”

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Sylwester pod Gwiazdami

Pogrubioną czcionką zaznaczono imprezy prestiżowe

 1. Wyzwania BSCK wynikające z wdrożenia lokalnych dokumentów strategicznych, przeprowadzonych kontroli oraz analizy bieżących problemów i potrzeb:
 • Udział w budowaniu marki miejsca i kształtowaniu pozytywnego wizerunku Buska-Zdroju jako miejscowości turystyczno-uzdrowiskowej;
 • Upowszechnianie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, szczególnie poprzez uczestnictwo w wydarzeniach outdoorowych;
 • Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami, których działalność związana jest z kulturą, sportem i przemysłem czasu wolnego, sieciowanie zadań oraz działania na rzecz widoczności spójnego przekazu marketingowego;
 • Rozwijania partycypacji społecznej w tworzeniu oferty kulturalnej, rozrywkowej i turystycznej;
 • Wdrażanie rozwiązań związanych ze zwiększaniem dostępności usług społecznych, w tym przede wszystkim kulturalnych i turystycznych, dla osób niepełnosprawnych;
 • Promowanie tolerancji i wdrażanie działań na rzecz walki z wykluczeniem społecznym;
 • Wspieranie inicjatyw ekologicznych, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 • Otwarcie oferty programowej na różnorodne trendy, z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia Instytucji w zakresie aktywności kulturalno-społecznej;
 • Prowadzenie działań w kierunku standaryzacji i cyfryzacji oferty kulturalnej;
 • Systematyczne zwiększanie kompetencji kadry BSCK, szczególnie w zakresie znajomości i stosowania przepisów prawa, właściwych dla jednostek sektora finansów publicznych;
 • Poprawa warunków pracy pracowników, z uwzględnieniem możliwości organizacyjno-technicznych oraz dostępności środków finansowych;
 • Prowadzenie koniecznych prac inwestycyjnych i remontowych w ramach możliwości finansowych Instytucji bądź Organizatora;
 • Współpraca ze środowiskiem biznesowym, związanym z uzdrowiskowym charakterem miasta w zakresie tworzenia wspólnej oferty promocyjnej.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].