Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z absolutorium Rady Miejskiej. Podczas dzisiejszej XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi Waldemarowi Sikorze wotum zaufania oraz absolutorium w związku z wykonaniem budżetu gminy za rok 2021.

Wcześniej zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji ubiegłorocznego budżetu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, sprawozdaniem finansowym gminy za 2021 rok, informacją o stanie mienia komunalnego na koniec 2021 roku oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Pełniejszy obraz kondycji finansowej gminy obrazują poniższe dane. Dochody budżetowe gminy wyniosły ponad 175 mln zł, co sprawiło że przyjęty plan wykonany został na poziomie blisko 109%. Kwota wydatków budżetowych gminy opiewała na nieco ponad 167 mln złotych, co stanowi 81% planu. Wypracowana nadwyżka budżetowa za rok 2021 to prawie 7.6 mln zł.

Wartość zrealizowanych w minionym roku inwestycji wyniosła blisko 35 mln złotych. Wśród nich należy wymienić nowo powstały Kompleks #TężniaBusko – jedną z największych świętokrzyskich atrakcji turystycznych. Przez pierwsze pół roku funkcjonowania (uroczyste otwarcie w czerwcu 2021) odwiedziło ją blisko 270.000 osób. Ponadto przeprowadzona została rewitalizacja Parku Zdrojowego. Ważną inwestycją dla bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Busku-Zdroju było wybudowanie ronda na ul. Bohaterów Warszawy oraz powstała w jego otoczeniu infrastruktura drogowa na wysokości osiedli Promyk i Piłsudskiego. Inwestycja przy ul. Bocznej dała nowe życie dwóm zabytkowym budynkom oraz ich otoczeniu. Powstała dzięki temu tak potrzebna przestrzeń na cele społeczno-kulturalne.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z absolutorium Rady Miejskiej.  Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z absolutorium Rady Miejskiej.

W 2021 roku Gmina Busko–Zdrój zrealizowała terminowo wszelkie zobowiązania finansowe, zachowując płynność finansową pomimo negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z pandemii. Nie były zaciągane kredyty ani pożyczki. Zadłużenie na koniec 2021 r. roku wynosiło 1 mln zł i co warto podkreślić zostało spłacone w pierwszym kwartale 2022 r.

Oto jak kształtowały się pozostałe wydatki budżetowe Gminy Busko-Zdrój w roku 2021:

  • oświata i wychowanie oraz świetlice szkolne: ponad 43 mln zł,
  • pomoc społeczna i rodzina oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodziny: blisko 48 mln zł,
  • udzielone z budżetu gminy dotacje podmiotowe: prawie 7,7 mln zł,
  • udzielone z budżetu gminy dotacje celowe (w tym pożytek publiczny): ponad 1.7 mln zł,
  • remonty: ponad 4.6 mln zł,
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: ponad 4.7 mln zł,
  • kultura fizyczna: niespełna 3.4 mln zł,
  • Fundusz Sołecki: 1 mln zł.

Po zakończeniu głosowania Burmistrz Waldemar Sikora podziękował Radnym za owocną współpracę w roku ubiegłym oraz zaufanie w związku z realizowanymi zadaniami na rzecz gminy.