Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych można składać:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 27 w Busku-Zdroju (dawna siedziba ARiMR) lub ul. Różana 2 w Busku-Zdroju - II piętro,
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal (UWAGA! wniosek opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przesłany wniosek przez portal ePUAP opatrzony podpisem kwalifikowanym), adres skrzynki ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Osoba uprawniona do dodatku węglowego może kupić nie więcej niż 1,5 tony, w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, ilość niezakupionego węgla przechodzi na rok 2023.

Wnioski złożone w 2022 roku, a nie zrealizowane zachowują swoją ważność.

Jak wygląda procedura zakupu węgla?

Osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, w którym wskazuje rodzaj oraz ilość paliwa, jakie chce nabyć. Złożony wniosek podlega weryfikacji. Pozytywne rozpatrzenie stanowi podstawę do pozyskania opału. W ramach podpisanej umowy Gmina Busko-Zdrój umożliwia zakup węgla w postaci groszku oraz orzecha lub kostki.

Koszt węgla to 1 900,00 zł za tonę. Cena nie zawiera kosztów transportu oraz ewentualnego jego workowania.

Węgiel po preferencyjnych cenach przysługuje wszystkim, którym przyznano dodatek węglowy. Wnioskować mogą również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła.

Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 10.01.2023r. dnia 28.02.2023 r.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego [ pdf ] [ docx ].

Dokument źródłowy do pobraniapdf ].