Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

grafika promująca plebiscyt Buskowianin Roku

Do 28 lutego 2023 r. można zgłosić kandydata do tytułu „Buskowianin Roku 2022”.

Zgłoszenie wymaga pisemnego wniosku, zgodnego ze wzorem określonym w Regulaminie plebiscytu ,,Buskowianin Roku”:
https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2022/2022_LIV_654.pdf

Wniosek w zamkniętej kopercie należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 27 lub przy ul. Różanej 2, w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, z adnotacją: „Buskowianin Roku”.

Siewca statuetkaKandydatem może być osoba pełnoletnia lub grupa osób pochodzących z terenu gminy Busko-Zdrój, zamieszkujących na tym terenie lub bezpośrednio z nim związanych, które wyróżniały się na tle innych swoją działalnością, na rzecz dobra publicznego, inicjatywą społeczną a także nienaganną postawą etyczno-moralną, szczególnie w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie plebiscytu.

Należy pamiętać, że zgłoszenie kandydata powinno być opatrzone jego pisemną zgodą.

Prawo do zgłoszenia kandydatów mają:

  • mieszkańcy, których wniosek musi być poparty przez co najmniej 30 osób,
  • burmistrz,
  • grupa radnych w liczbie co najmniej 6 osób,
  • instytucje, organizacje społeczne, gospodarcze, stowarzyszenia a także kościoły i związki wyznaniowe działające na terenie gminy Busko-Zdrój.

Każdy z uprawnionych może zgłosić tylko jednego kandydata.

O tym komu zostanie przyznany tytuł decyduje kapituła, która ma również prawo przyznać dodatkowo dwa wyróżnienia.

Tytuł „Buskowianin Roku" jest wyrazem najwyższego uznania dla osób działających na rzecz społeczności lokalnej Gminy Busko-Zdrój.

Wzór wniosku można pobrać tutaj