Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

loga

GRANT NA DOSTĘPNOŚĆ

dla Gminy Busko-Zdrój

„Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju o szyb windowy”

W odpowiedzi na złożony w 2022 r. wniosek o grant na dostępność ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz Budżetu Państwa w lutym 2023 r. Gmina podpisała z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniącym funkcję Operatora Programu, Umowę w sprawie grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach.

Pozyskany grant w wysokości 100 000,00 zł dotyczy refundacji kosztów działań związanych z poprawą standardów dostępności oraz zniwelowaniem barier architektonicznych.

Zadanie zostało zrealizowane poprzez budowę windy zewnętrznej dla potrzeb interesariuszy Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

„Supported by Norway through the Norway Grants”

gtants

Winda