Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Przypominamy Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 30 września 2023 r. należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność prosimy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Busk-Zdroju- numer konta bankowego: 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rata III, z zaznaczeniem jego rodzaju.

Na podstawie art. 18, ust. 12 b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 165 ze zm.), w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do 30 września 2023 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym, określonej w art. 111 ust. 2 albo 5.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.