Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

plan adaptacji klimatu

Zmiany klimatu mają ogromny wpływ na dynamikę rozwoju miasta i jakość życia jego mieszkańców. Aby się do nich dostosować a w dalszej perspektywie podejmować kroki łagodzące i zapobiegawcze, zrodziła się inicjatywa opracowania dokumentu wskazującego drogę jaką powinny pójść miasta, aby sprostać klimatycznym wyzwaniom. Inicjatywa ta otrzymała nazwę Miejski Plan Adaptacji.

Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania, począwszy od niedoboru wody, podtopień, złej jakości powietrza, do zakłóceń gospodarczych i braku stabilności społecznej. Jak każde miasto, również Busko-Zdrój mierzy się ze specyficznymi dla swojej struktury i uwarunkowań zagrożeniami klimatycznymi.

W związku z koniecznością opracowania „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój”, Gmina Busko-Zdrój podjęła działania dotyczące przygotowania dokumentu strategicznego. Miejski plan adaptacji do zmian klimatu wynika z kierunków polityki unijnej i będzie dokumentem strategicznym gminy, stanowiącym odpowiedź na potrzebę przygotowania miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu.

W ramach podjętych działań zrealizowany został etap diagnostyczny wraz z badaniem ankietowym, przeprowadzonym wśród mieszkańców Gminy Busko-Zdrój, stanowiący część przygotowywanego opracowania. W kolejnych etapach prac zostanie przeprowadzony proces planistyczny, związany z doborem działań adaptacyjnych i mitygacyjnych dla miasta Busko-Zdrój. Dokument poddany zostanie konsultacjom społecznym, opiniowaniu, a następnie przyjęty do realizacji.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Załącznik:

Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój- prezentacja [ pdf ].