Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione wyłącznie w okresie od 1 sierpnia 2023 r do 31 stycznia 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych,
5,84 zł x średnia roczna liczba świń,
58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Od dnia 01.02.2024 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Formularze wniosków o zwrot podatku akcyzowego dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 30 oraz w Biurze Obsługi Interesanta pok. Nr 3.

Wniosek można również pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju: www.umig.busko.pl. (zakładka Formularze, wnioski).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 52 05.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 lutego do 29 lutego 2024 r.

Osoby składające wraz z wnioskiem kopie faktur, zobowiązane są do dostarczenia również oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich (przez upoważnionego pracownika) właściwej adnotacji.

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w miesiącu lutym 2024 roku.

Więcej szczegółów na: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego