Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

UWAGA PACJENCI PORADNI OGÓLNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 W BUSKU-ZDROJU Z DNIEM 28 WRZEŚNIA ULEGAJĄ ZMIANIE ZASADY PRZYJĘĆ PACJENTÓW

 

  1. Każdy pacjent zgłaszający się do placówki podlega ocenie (triaż) w kierunku zakażenia SARS-COV-2 oraz zobowiązany jest do zasłania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcji rąk płynem w stosownych urządzeniach dostępnych na terenie obiektu.
  2. Jednorazowo do Przychodni Nr 1 do rejestracji wejściem głównym wchodzi 10 osób. Po ich zarejestrowaniu i rozmieszczeniu przy gabinetach lekarskich personel triażu i rejestracji dokonuje oceny sytuacji i współpracując z sobą przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa dorejestrowuje tylu pacjentów aby liczba oczekujących w poczekalniach nie przekroczyła średnio 5 osób na gabinet.

Obowiązujące zasady pracy lekarzy:

Ad. I . Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom w bezpośrednim kontakcie w gabinecie lekarskim.

  • Średnio 4 godziny pracy lekarza przeznaczone są na przyjęcia w gabinecie, a pozostały czas na udzielanie porad telefonicznych.
  • Rejestracja odbywa się w formie telefonicznej, osobistej i przez osoby trzecie.
  • Pracownik rejestracji zapisuje pacjentów do terminarza do poszczególnych lekarzy zgodnie z Dokumentacja pacjenta zostaje dostarczona do gabinetów lekarskich wraz z przydzielonym numerem po którym jest wywoływany do gabinetu. Zarejestrowany pacjent otrzymuje informację o numerze i godzinie wizyty i jest zobowiązany do zastosowania się do niej w celu zachowania płynności w przyjęciach. Pacjentowi zgłaszającemu się do przychodni personel triażu i rejestracji udziela stosownej informacji i kieruje go pod wskazany gabinet.

Ad. II. Świadczenia udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych i systemów łączności.

  • W określonych godzinach przeznaczonych dla lekarza na udzielanie teleporad, pacjent kontaktuje się bezpośrednio z lekarzem za pomocą systemów teleinformatycznych.
  • Podczas teleporady lekarz realizuje świadczenia zgodnie ze standardami określonymi w przepisach.
  • W przypadku braku możliwości zrealizowania teleporady w danym momencie, lekarz pozyskuje dane kontaktowe od pacjenta i po zapoznaniu się z dokumentacją (historią choroby) oddzwania do pacjenta informując go o zaleceniach.
  • W przypadku rejestracji pacjenta na teleporadę przez pracownika rejestracji, dostarcza on lekarzowi numer kontaktowy do pacjenta i historię choroby, a lekarz kontaktuje się z pacjentem.

W celu zmniejszenia częstotliwości wizyt obowiązuje zasada wystawiania pacjentom recept na leki na choroby przewlekłe minimum na 4 miesiące.

Lekarze zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz realizujący świadczenia w godzinach popołudniowych udzielają porad zarówno w formie osobistej jak i telefonicznej w zależności od potrzeb i priorytetu przyjęć. Lekarz sam decyduje o formie przyjęcia pacjenta i ściśle współpracuje z rejestracją.

 

Plan pracy lekarzy
z podziałem czasowym na wizyty w gabinecie oraz teleporady -Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Busku-Zdroju.

 

Poniedziałek

 

Teleporada

Przyjęcia osobiste

Kozłowski Marek

10.00.-12.00.

12.00.-15.00.

Łucarz Leszek

10.30.-14.35.

7.00.-10.30.

Nowakowski Artur

11.00.-15.30.

8.30.-11.00.

Obcowska Jolanta

13.00.-15.00.

10.25.-13.00.

Winiarczyk Maria

11.00.-14.35.

7.35.-11.00.

Szymanowski Andrzej

10.30.-14.35.

7.00.-10.30.

Teper Jacek

9.00.-12.00.

12.00.-16.00.

Dr Kozłowski i Dr Obcowska 15.00.-18.00. decyduje o formie przyjęcia

 

Wtorek

 

Teleporada

Przyjęcia osobiste

Kozłowski Marek

7.00.-12.00.

12.00.-16.00.

Łucarz Leszek

10.30.-14.35.

7.00.-10.30.

Nowakowski Artur

11.00.-15.30.

8.30.-11.00.

Obcowska Jolanta

12.00.-15.00.

7.25.-12.00.

Winiarczyk Maria

13.00.-15.00.

11.00.-13.00.

Szymanowski Andrzej

10.30.-14.35.

7.00.-10.30.

Teper Jacek

9.00.-12.00.

12.00.-16.00.

Wołoszynowska Dorota

7.00.-11.30.

Dr Winiarczyk 15.00.-18.00. decyduje o formie przyjęcia

 

Środa

 

Teleporada

Przyjęcia osobiste

Kozłowski Marek

7.00.-12.00.

12.00.-16.00.

Łucarz Leszek

10.30.-14.35.

7.00.-10.30.

Nowakowski Artur

11.00.-15.30.

8.30.-11.00.

Obcowska Jolanta

12.00.-15.00.

7.25.-12.00.

Winiarczyk Maria

13.00.-15.00.

11.00.-13.00.

Szymanowski Andrzej

10.30.-14.35.

7.00.-10.30.

Teper Jacek

9.00.-12.00.

12.00.-16.00.

Cybula Agata

8.00.-11.00.

11.00.-15.35.

Wesołowska Krystyna

13.30.-18.00.

Dr Winiarczyk 15.00.-18.00. / Dr Wesołowska 13.30.-18.00. decyduje o formie przyjęcia

Czwartek

 

Teleporada

Przyjęcia osobiste

Kozłowski Marek

7.00.-12.00.

12.00.-16.00.

Łucarz Leszek

10.30.-14.35.

7.00.-10.30.

Nowakowski Artur

11.00.-15.00.

 

Obcowska Jolanta

12.00.-15.00.

7.25.-12.00.

Winiarczyk Maria

11.00.-14.35.

7.35.-11.00.

Szymanowski Andrzej

 

10.25.-15.00.

Teper Jacek

9.00.-12.00.

12.00.-16.00.

Dr Nowakowski / Dr Szymanowski 15.00.-18.00. decyduje o formie przyjęcia

 

Piątek

 

Teleporada

Przyjęcia osobiste

Kozłowski Marek

7.00.-9.00.

9.00.-11.00.

Łucarz Leszek

10.30.-14.35.

7.00.-10.30.

Nowakowski Artur

11.00.-15.30.

8.30.-11.00.

Obcowska Jolanta

12.00.-15.00.

7.25.-12.00.

Winiarczyk Maria

11.00.-14.35.

7.35.-11.00.

Szymanowski Andrzej

10.30.-14.35.

7.00.-10.30.

Teper Jacek

9.00.-12.00.

12.00.-16.00.

Wołoszynowska Dorota

7.00.-11.15.

Klamka Roland

15.00.-18.00.

Dr Klamka 15.00.-18.00. decyduje o formie przyjęcia