Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 413705200.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705260.

Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji zgodnie z przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie imienia i nazwiska na stronie internetowej Administratora (w Biuletynie Informacji Publicznej), podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne ściśle określone przypisami prawa oraz mogą zostać udostępnione (po wyrażeniu zgody) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, Pani/Pana imię i nazwisko zostanie zamieszczone na stronie internetowej Administratora w miejscu odwzorowania cyfrowego skanu petycji. Zgoda w tym zakresie może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać poprzez zgłoszenia przesłanego adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego tj. wieczyście.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia danych w przypadku wycofania zgody na udostępnienie danych osobowych w BIP.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia petycji.