Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO", informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, e-mail: urząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 41 3705200.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 41 3705260. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisami prawa miejscowego dotyczącymi zasad wynajmowania lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Gminą Busko-Zdrój przy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz podmioty upoważnione na podstawie umowy podpisanej między Administratorem a tym podmiotem.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie jako materiał archiwalny przez czas wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania .