Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA PRZEZ DZIECKO W UKRAIŃSKIM SYSTEMIE OŚWIATY - ЗАЯВА ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ДИТИНОЮ В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 r. i którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Ważne! Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty. Pozostali uczniowie kształcą się w polskim systemie oświaty.

Celem realizacji ww. obowiązku należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 10, oświadczenie o kontynuacji kształcenia przez dziecko w ukraińskim systemie oświaty (pobierz wzór oświadczenia).

Oświadczenie dla uczniów z Ukrainy