Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.4.PN.2013
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a, w roku 2014 w okresie od dnia 02.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.
 • data ogłoszenia: 2013.12.06
 • termin składania ofert: 2013.12.16 godz. 10.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/o oferentach wykluczonych z postępowania/o oferentach odrzuconych [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym [ pdf ].
 • SIWZ [ pdf ].
 • Załącznik 1 [ pdf ].
 • Załącznik 2a [ pdf ].
 • Załącznik 2b [ pdf ].
 • Załącznik 2c [ pdf ].
 • Załącznik 2d [ pdf ].
 • Załącznik 2e [ pdf ].
 • Załącznik 2f [ pdf ].
 • Załącznik 3 [ pdf ].
 • Załącznik 4 [ pdf ].
 • Załącznik 5 [ pdf ].
 • Załącznik 6 [ pdf ].

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Brak pytań i odpowiedzi

Protesty i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania):

Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania