Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

 Informacje o przetargu

 • rodzaj postępowania: usługi społeczne
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Usługi zapewnienia opieki nocnej i dziennej na rzecz osób Bezdomnych Mężczyzn w Noclegowni mieszczącej się w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju przy ul. Kościuszki 2a w ramach realizacji projektu w trybie pozakonkursowym pn. „Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój”
 • data ogłoszenia: 2019.01.23
 • termin składania ofert: 2019.01.31 godz. 9:15
 • miejsce składania ofert:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wynikach [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

 • SIWZ [ pdf ].
 • Załącznik 1 pdf ] [ doc ] [ pdf ] [ doc ] (2019.01.29).
 • Załącznik 2 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 3 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 4 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 5 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 6 pdf ] [ doc ] [ pdf ] [ doc ] (2019.01.29).

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2019.01.29)

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak protestów w sprawie przetargu.

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.