Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju Usługa Przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp 351.360 zł IV kwartał 2020r.
2. Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój oraz dla podopiecznych MGOPS w Busku-Zdroju w 2021 roku Usługa Przetarg nieograniczony 231.990 zł IV kwartał 2020r.

Busko-Zdrój, dnia 27.01.2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].