Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacje o przetargu

  • numer postępowania: FK.26.14.2021
  • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z uwzględnieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi art. 359 pkt. 1 ustawy
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
  • data ogłoszenia: 2021.11.02
  • termin składania ofert: 2021.11.10 godz. 9:00
  • miejsce składania ofert: w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
  • otwarcie ofert: 2021.11.10 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-10 10:22).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-10).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-11-29).

Uchylenie informacji o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf ] (2021-12-06).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-12-16).

Dokumenty do pobrania: 

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Brak pytań i odpowiedzi.

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak protestów w sprawie przetargu.

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.