Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacje o przetargu

  • numer postępowania: FK.26.13.2022
  • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
  • data ogłoszenia: 2022.10.28
  • termin składania ofert: 2022.11.07 godz. 9:00
  • miejsce składania ofert: w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
  • otwarcie ofert: 2022.11.07 godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (04-11-2022)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (08-11-2022)

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-11-17 09:52)

Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-11-15)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf (2022-12-02)

Dokumenty do pobrania: 

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (31-10-2022)
Informacja dla wykonawców nr 2 [ pdf ] (04-11-2022)
Informacja dla wykonawców nr 3 [ pdf ] (08-11-2022)
   Załącznik nr 8 [ pdf ] [ docx ] (08-11-2022)

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak protestów w sprawie przetargu.

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.